Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Proforma-ægteskab gav fængselsstraf på 60 dage. Tre tyrkiske mænd udvises. To slipper med fængselsstraffe.

 • Veninde væltede det tyrkiske cirkus
 • Forsmået hustru tog hævn i retten

  Lotte Larsen er ruineret. Hendes proforma-ægteskab med en tyrker kommer til at koste hende over en halv million kroner. Oven i en fængselsstraf på 60 dage.

  To andre danske kvinder blev også dømt for at have indgået proformaægteskaber, og deres »ægtemænd« blev udvist af landet.

  Østre Landsret i Slagelse lagde dermed grunden til de hidtil hårdeste domme, danske kvinder er idømt for proforma-ægteskab med udenlandske mænd. Proforma-ægteskab takseres som menneskesmugling. Hidtil har strafniveauet for menneskesmugling været 30 dages fængsel.

  Britt Andersen var den første, der fik sin dom. Hendes proforma-ægteskab med tyrkeren Volkan Gül kostede den 27-årige Slagelse-pige 40 dages fængsel. Dommen over Britt Andersen var den mildeste dom, retsformanden læste op i Østre Landsret i går middag.

  Langt værre gik det for den 34-årige enlige mor fra Skælskør, Lotte Larsen. Hun fik 60 dages fængsel og bliver ruineret af sin deltagelse i det tyrkiske ægteskabs-cirkus.

  Lotte Larsen blev som Britt Andersen dømt for menneskesmugling. Retten fandt det bevist, at hun havde været overordentlig aktiv i sagen og straffede hende desuden for falsk forklaring, fordi hun har oplyst til myndighederne, at hun var gift og samboende med Levent Gül, på trods af at politiet kunne bevise, at Levent rent faktisk var kæreste med Britt Andersen.

  Lotte Larsen straffes også for at have hjulpet Levent Gül til at få opholdstilladelse i Danmark på falsk grundlag. Men værst af alt, så straffes Lotte Larsen efter udlændingelovens paragraf 40 stk. 5:

  »Den, der ved at afgive urigtig erklæring eller på anden måde medvirker til, at en udlænding opnår opholdstilladelse ved svig, skal erstatte de udgifter, der påføres staten ved udlændingens indrejse, ophold og udrejse og ved udlændingesagens behandling. Kravet tillægges udpantningsret.«

  Lotte Larsen skal med andre ord betale alt, hvad Levent Gül måtte have modtaget fra det offentlige siden sin ankomst til Danmark i 1999, sagsomkostninger i såvel byretten som landsretten, advokatsalærer i forbindelse med straffesagerne i byretten og landsretten, samt flybillet til Levent Gül i forbindelse med udvisning til Tyrkiet. Alt i alt anslået 350.000-550.000 kr.

  Dertil kommer, at Lotte Larsen blev dømt til at betale sine egne sagsomkostninger, anslået 200.000 kr.

  Præcis samme dom fik den 53-årige Jytte Christensen, men retsformanden understregede, at retten helt undtagelsesvis gjorde dommen betinget, på betingelse af at hun ikke roder sig ud i noget strafbart de næste to år. Det offentlige betaler hendes sagsomkostninger.

  Retten tog hensyn til Jytte Christensens alder, helbred samt det betydelige pres, de tyrkiske bagmænd udsatte hende for gennem grov udnyttelse, fornedrelse og vold.

  Kadir Sari, der var Jytte Christensens anden proforma-ægtefælle, blev idømt 60 dages fængsel og udvist af Danmark i tre år.

  Levent Gül, der på papiret var gift med Lotte, men kæreste med Britt, blev idømt tre måneders fængsel og udvist af Danmark i fem år.

  Volkan Gül, der på papiret var gift med Britt, men boede i et baglokale til et pizzeria i Slagelse, blev idømt 60 dages fængsel og udvist af Danmark i tre år.

  De tre tyrkiske mænd har alle udstået deres straf, men skal forblive fængslet, indtil politiet kan fuldbyrde udvisningen. Det sker af frygt for, at de vil gå under jorden og unddrage sig udvisning.

  Mustafa Gül, der var Jette Christensens første tyrkiske ægtefælle, og Bilal Sari blev begge idømt 60 dages fængsel for medvirken til menneskesmugling, idet de var med til at arrangere ægteskaberne, som sikrede deres brødre ulovlig indrejse til Danmark.

  Når Mustafa Gül ikke udvises som sine brødre, skyldes det, at straffen på 60 dage, sammenholdt med de mange år, han har opholdt sig i Danmark, ikke kan udløse udvisning efter gældende regler.

  Endelig blev Durmus Durmus frifundet for medvirken til menneskesmugling, idet sagen mod ham er forældet.
 • Andre læser også