Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Vil du lytte til artiklen?

Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme.

Ankesagen ved Østre Landsret mod den 39-årige Vincent Smith tog mandag formiddag en dramatisk drejning, da retsformanden midt i det hele valgte at sende den dobbelt drabsdømte førtidspensionist ud af retslokalet og direkte ned i en af cellerne i Odense Arrest.

Forinden havde Vincent Smith, som i april ved byretten blev idømt livsvarigt fængsel for dobbeltdrabet i Tusindårsskoven på ægteparret Heidi Nielsen, 49, og Bjarne Johansen, 53, flere gange afbrudt retshandlingen med mishagsytringer og kommentarer mod anklageren, vicestatsadvokat Claus Guldbrand, mens han forelagde sagen.

På et tidspunkt gjorde retsformanden Vincent Smith opmærksom på, at han havde mulighed for at forlade retten, hvis han ikke var i stand til at sidde stille og lade sagen gå sin gang. Hvilket Vincent Smith "svarede" på ved aggressivt og støjende at skubbe sin stol tilbage og rejse sig op for at gå.

Retsformanden rettede dog sig selv og meddelte så den dobbelt drabsdømte førtidspensionist, at han skulle være til stede, fordi det var vigtigt for den fortsatte gennemførelse af sagen.

Men det fortrød han så igen et øjeblik efter. For da afbrød Vincent Smith endnu engang retshandlingen med mishagsytringer og kommentarer, og så var tålmodigheden opbrugt hos retsformanden. Han afsagde på stedet kendelse om, at Vincent Smith ikke skal være til stede under anklagerens forelæggelse.

Den blege, klejne men let fedladne Vincent Smith blev med det samme lagt i håndjern af en af de mange tilstedeværende politibetjente i retssalen.

Inden han blev ført ned i arresten, svarede han på retsformandens spørgsmål, at han alligevel ikke vil udtale sig under ankesagen.

- Det gjorde jeg jo i byretten. Jeg udtaler mig ikke her. Jeg har ikke begået de drab, sagde han, inden han med hænderne fikseret foran kroppen blev gelejdet ud af salen.