Dansk Folkepartis pressechef, Søren Espersen, har tabt sin injuriesag mod bladet Tjeck Magazine, som havde skrevet, at Søren Espersen har været medlem af det danske nazistparti, DNSB.

Dansk Folkepartis pressechef mener, at oplysningerne er ærekrænkende, men Københavns Byret fastslår i en dom, at "der alene er tale om viderebringelse af faktuelle oplysninger".

Søren Espersen pålægges derfor at betale Tjeck Magazine 15.000 kroner i sagsomkostninger.

Det LO-ejede ungdomsblad beskrev kort inden folketingsvalget i 2001 i artiklen "Pia's pressechef i naziarkiv", at Søren Espersen i perioden fra 1988 til 1992 stod opført som såkaldt B-medlem i nazisternes arkiv.

Søren Espersen har i stedet beskyldt Socialdemokraterne og fagbevægelsen for at have stået bag artiklen i et forsøg på at skade ham selv og Dansk Folkeparti.

I andre artikler i samme nummer

af Tjeck Magazine blev det fremført, at Dansk Folkepartis leder, Pia Kjærsgaard, har været hemmeligt medlem af den fremmedfjendske forening Den Danske Forening, ligesom Den Danske Forening blev sat i forbindelse med nazisterne og andre ekstreme nationalister på den yderste højrefløj.

Pressechefen har under retssagen fortalt, at han ingen forklaring har på, hvorfor han stod opført i nazistpartiets kartotek, ligesom han har afvist, at han tidligere som journalist angiveligt skulle have samarbejdet med

nazisterne.

DNSB's organisationschef, Jørgen Nielsen, som førte medlemskartoteket døde i 1992.

Forinden havde arkivar Frede Farmand, som har kortlagt det højreekstremistiske miljø, sikret sig en kopi af medlemskartoteket, ligesom Frede Farmand havde båndet samtaler med Jørgen Nielsen og landsleder Povl Heinrich Riis-Knudsen, hvor de beskrev Søren Espersen som nazisternes "mand i pressen".

Byretsdommer Poul Gorm Nielsen skriver i sin dom, at Søren Espersen "er desuden politiker og må som sådan i videre udstrækning affinde sig med pressens omtale af personlige forhold herunder hans politiske virke og professionelle fortid".

Søren Espersen, som var kandidat ved folketingsvalget, mener selv, at artiklen i Tjeck Magazine - som udkommer i 145.000 eksemplarer - kostede ham en plads i Folketinget. Pressechefen ville være blevet valgt ind, hvis Dansk Folkeparti havde fået blot ét mandat mere.

Tjecks redaktør, Thomas Møller, forklarede under retssagen i Københavns Byret, at der var tale om et tema om højrefløjen, som var afledt af terrorangrebene den 11. september 2001 og den forstærkede fokus på ekstremistiske grupper.

/ritzau/