En stærk tilknytning til Danmark og en 9.-klasseafgangseksamen har været medvirkende til at redde en 18-årige somalier fra udvisning af Danmark, selvom han er dømt for at have voldtaget en blot 10-årig pige i den jyske by Gullestrup samt forsøg på voldtægt af to andre piger.

Det fortæller den unge mands forsvarer, Jeppe L. Jepsen, dagen efter Vestre Landsret stadfæstede de 6 års fængsel, den unge mand havde fået i byretten, samtidig gjorde byrettens udvisning betinget.

Det betyder, at hvis den 18-årige ikke begår kriminalitet i de første to år efter endt afsoning, så kan han få lov til at blive i Danmark.

- Når Vestre Landsret vælger ikke at udvise ham, er det fordi hans tilknytning til Danmark er så stærk, at det vil være i strid med Menneskerettighedskonventionens artikel 8. Det betyder, at en udvisning ville stride mod Danmarks internationale forpligtelser, og derfor kan han ikke udvises, siger Jeppe L. Jepsen, der var forsvarer for den 18-årige.

Han tøver ikke med at komme med sit bud på, hvad dommerne i Vestre Landsret lagde til grund for deres beslutning om, at den 18-årige ikke skal udvises til hjemlandet Somalia.

- De har lagt vægt på tilknytningsforholdet. Hans eneste tilknytningsforhold til Somalia er, at han kan sproget. Han kom til Danmark, da han var syv år gammel, og siden har han gjort alt, hvad han kunne, for at blive dansk. Han har integreret sig, og under varetægtsfængslingen har han bestået 9. klasseafgangseksamen sådan, at han kan komme videre i det danske samfund, når han kommer ud, siger Jeppe L. Jepsen.

Normal praksis i udvisningssager er, at domstolen tager stilling til, om forbrydelsen er grov nok til, at den dømte skal udvises, og så er det op til Udlændingestyrelsen at vurdere, om situationen i hjemlandet er så stabil, at udvisningen kan effektueres.

- Med dommen bryder Vestre Landsret med hidtidig praksis ved at sige: "Det er os, der skal afgøre det" i stedet for at overlade det til Udlændingestyrelsen, siger Jeppe L. Jepsen.

Som forsvarer brugte han lang tid på at forberede den procedure, der skulle overbevise dommerne om, at hans klient ikke skulle udvises. Han mener, at en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har været afgørende.

- Det centrale var, at vi havde fundet en central afgørelse fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, som dømte England til ikke at udlevere en mand til Somalia. Jeg formoder, at de har lagt vægt på den, siger Jeppe L. Jepsen.

Først når dommen i løbet af denne uge er renskrevet, vil forsvarer og anklager endeligt kunne se dommens præmisser.