Efter bevisførelsen, herunder navnlig på baggrund af de håndskrevne noter, der blev fundet på tiltaltes bopæl, lægger retten til grund, at skyderiet i Field's var nøje planlagt.

Sådan lyder det i et resume af dommen, som Københavns Byret netop har lagt ud.

Her beskrives det endvidere, at tiltalte, da han ankom til Fields den 3. juli 2022 kl. 16.58, blandt andet bevæbnet med en riffel og 7 magasiner med skarpe skud, havde forsæt til at dræbe flere personer og i den forbindelse formentlig begå selvmord.

Det tillægges også betydning, at tiltalte, som det fremgår af overvågningsvideoen , uden at medbringe riflen, tog til Field's den 3. juli 2022 omkring kl. 12.30, og dér helt tydeligt undersøgte indgange og udgange til Field's. 

Hertil kommer, at tiltalte under politiafhøringen den 4. juli 2022 klart tilkendegav, at han tog ud til Field's »For at redde dem. De vil gerne dø«, samt på spørgsmålet om, hvordan han ville redde dem i Fields, svarede »Ved at sende dem til Himlen. Ved at skyde dem«.

Sådan lyder det i dommen.

Efter den retspsykiatriske erklæring sammenholdt med de øvrige lægelige oplysninger om tiltaltes personlige forhold finder retten, at tiltalte på gerningstidspunktet har været utilregnelig på grund af sindssygdom eller en tilstand, der må ligestilles med sindssygdom. 

Tiltalte straffes derfor ikke, jf. straffelovens § 16, stk. 1, lyder det endvidere ved vurderingen af, om tiltalte, som påstået af anklagemyndigheden, skal anbringes på Sikringsafdelingen.

På den baggrund og sammenholdt med indholdet af de lægelige erklæringer om tiltaltes sygdom og farlighed, herunder Retslægerådets erklæring af 13. februar 2023, finder retten for at forebygge nye lovovertrædelser. 

Og da mindre indgribende foranstaltninger ikke findes tilstrækkelige, at tiltalte skal anbringes på Sikringsafdelingen under Afdeling for Retspsykiatri, Region Sjælland, jf. straffelovens § 68, 2. pkt., lyder det om anbringelsen.

I forhold til erstatning, får de pårørende til de tre dræbte hver tilkendt 120.000 kr.

De overlevende ofre får henholdsvis 20.000 og 30.000 kroner.

Høre mere om sagen i B.T.s podcast her: