Et ægtepar i 30'erne, der kommer fra Ringsted, er tiltalt i en uhyggelig sag om børnemishandling

Ifølge anklageskriftet, som BT er i besiddelse af, skal de to have mishandlet deres egne to børn fra de blev født og tre måneder frem. Børnene er i dag tre og fem år gamle, og ligesom forældrene er de beskyttet af navneforbud.

Ifølge anklageskriftet blev den ene baby, der er født i sommeren 2007, udsat for vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter i løbet af de første tre måneder af sit liv, i en grad så hun brækkede armen flere steder.

Den anden lille pige blev født i efteråret 2009, og inden hun var fyldt tre måneder, havde hun ifølge anklageskriftet pådraget sig så mange skader, at det ifølge anklagemyndigheden ligeledes hører under paragraffen for vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter med karakter af mishandling.

Blandt andet brækkede det lille barn flere ribben, ligesom hun fik kraniebrud og brækkede både armen og benet flere steder.

Det er endnu uvist, hvorfor sagen mod de to forældre bliver rejst nu.