Designvirksomheden Ferm Living led nederlag, da den i 2020 forlangte erstatning fra supermarkedsgiganten Coop i en sag om efterligning af nogle plantekasser. Men nu får Ferm Living alligevel ret.

Østre Landsret har fredag valgt at omgøre en dom, som Sø- og Handelsretten afsagde i oktober 2020. Og i stedet for en regning på 300.000 kroner i sagsomkostninger får designvirksomheden nu i stedet penge på kontoen.

Østre Landsret har dømt supermarkedskæderne Coop og Fakta til at betale 750.000 kroner plus renter i erstatning til Ferm Living. Underleverandøren Wolly skal betale 250.000 kroner plus renter til designvirksomheden.

Coop og Wolly skal derudover skillinge sammen og betale lige lidt over en million kroner til Ferm Living, som skal dække designvirksomhedens sagsomkostninger i forbindelse med retssagen.

Sagen drejer sig om en billig plantekasse fra virksomheden Wolly, der er blevet solgt via Coop og Fakta. Kassen var en efterligning af en dyr plantekasse fra Ferm Living.

Det mente i hvert fald Ferm Living, som anlagde sag ved Sø- og Handelsretten, men led nederlag.

Sø- og Handelsretten var for så vidt enig i, at Wollys plantekasse mindede om Ferm Livings Plant Box. Men den fremstod som værende af markant ringere kvalitet end Ferm Livings mere helstøbte produkt, og blandt andet derfor kunne den ikke siges at være en kopi.

Men i Østre Landsret er vurderingen en anden. Om ligheden mellem de to plantekasser siger landsdommerne:

»Wollys plantekasse må anses som skabt med Plant Box som direkte forlæg«

Med efterligningen har Wolly, Coop og Fakta krænket Ferm Livings rettigheder, hvad angår markedsføring og ophavsret, og er på den baggrund blevet dømt.

Ud over erstatningen har Coop og Fakta fået forbud mod at forhandle de billige plantekasser fra Wolly. Derudover skal Coop, Fakta og Wolly destruere de efterligninger, som måtte være på lager.

Landsrettens dom kan i udgangspunktet ikke ankes. Kun med en særlig tilladelse fra Procesbevillingsnævnet vil sagen kunne indbringes for Højesteret.