Staten - og ikke christianitterne - har brugsretten til Christiania. Det fastslår Højesteret.

Højesteret har afgjort, at staten - og ikke christianitterne - har brugsretten til Christiania. Dermed stadfæster Højesteret Østre Landsrets dom fra maj 2009. Dommen er enstemmigt vedtaget. Det betyder, at staten i 2004 varslede rydning af områder på Christiania i tide. Uvis fremtid Det er uvist, hvad der kommer til at ske nu. Officielt skal forhandlingerne mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen og Christianias forhandlergruppe genoptages. Her skal de to parter nå til enighed om, hvordan beboerne kan fortsætte livet på Voldene indenfor lovens rammer. Men det er slet ikke sikkert, at forhandlinger kommer til at fortsætte. Mandag sagde Christianias advokat, Knud Foldschack, at der var stof nok i sagen til at tage den videre til Menneskerettighedsdomstolen. Det er dog ikke sikkert, at dette kommer til at ske. I 2008 skrinlagde parterne forhandlingerne om sagen, fordi man ikke ville køre forhandlinger om livet på Christiania samtidig med retssagerne. Om en eventuel anke til Menneskerettighedsdomstolen vil forsinke yderligere forhandlinger er uvist. Højesteret: Ikke noget nyt i sagen Højesteret lagde i sin afgørelse vægt på, at lovene om Christiania kun giver christianitterne tilsagn om en midlertidig brugsret. Dermed har tidligere udtalelser fra ministre altså ikke kunnet udløse en mere permanent brugsret. Derfor kunne Slots- og Ejendomsstyrelsen altså uden videre smide christianitterne på porten i 2004. Staten forventede sejr Staten er repræsenteret ved Slots- og Ejendomsstyrelsen, som hele tiden har forventet at vinde sagen: Sagen begyndte i 2004, hvor et bredt flertal i folketinget besluttede ændringer i Christianialoven, og ophævede christianitternes ret til at bruge den gamle kasserne. Efterfølgende lagde mere end 700 beboere sag an mod staten. Kollektivt og individuelt. Det er de sagsanlæg, retten nu har taget stilling til. Se en forklaring af kampen om Christiania på den interaktive tidslinje.