64-årige Anna Britta Troelsgaard Nielsen er sigtet for at have stjålet 111 millioner kroner fra Socialministeriet, men på hendes konto står der kun 238.748 kroner.

Det fremgår af en redegørelse udarbejdet i forbindelse med hendes konkurs fra 11. oktober 2018.

Derudover fremgår det, er der med pensionsindbetalinger og hendes to huse i Hvidovre og Sverige samlet er værdier for lige over to millioner kroner.

Dermed mangler bagmandspolitiet, der efterforsker sagen, at finde 109 af de 111 millioner kroner, Britta Nielsen er sigtet for at have stjålet fra Socialstyrelsen over en lang årrække, hvor hun var ansat som chef i styrelsen.

Britta Nielsen er nu efterlyst af Interpol, og mens bagmandspolitiet leder efter hende, behandler Sø- og Handelsretten hendes konkursbo.

Skifteretten har afsagt en kendelse om, at Britta Nielsen skal fratages alle sine midler. Ellers finder retten, at der er grund til at tro, at hun vil forsøge at unddrage at betale det, hun skylder.

Af redegørelsen fremgår det, at politet har beslaglagt 238.748,13 kroner fra Britta Nielsens personlige bankkonto.

Derudover har hun en kapitalpension på 231.268,50 kroner og en ratepension på 234.833,67.

Kuratoren vurderer, at pensionsopsparingerne rummer et »uforholdsmæssigt stort beløb« i forhold til Britta Nielsens formue på tidspunktet for indbetatingeme.

Politiet har desuden beslaglagt hendes hus i Hvidovre og en ejendom i Sverige.

Huset i Hvidovre har en offentlig vurdering på 2.750.000 kr. Kurator vurderer, at huset - når gælden er indfriet - vil kunne indbringe 800.000 kroner til konkursboet.

Ejendommen er købt for 900.000 svenske kroner i 2015 og vurderes at kunne indbringe 600.000 kr.

Samlet skønner advokatfirmaet, at der er beslaglagt aktiver for 2.123.810 kroner, hvilket er langt fra de svimlende 122.751.069 kroner, Britta Nielsen skylder.

Hvor millionerne er forsvundet hen, er et mysterium. Det er politiets mistanke, at Britta Nielsen har videreplaceret midler via andre personer.

Det mistænkes, at pengene er kanaliseret over i blandt andet ridesport og i ejendomsinvesteringer i Sydafrika.

Torsdag blev der nedlagt navneforbud mod to kvinder, der er mistænkt for hæleri i forlængelse af den store svindelsag, og fredag blev der nedlagt navneforbud på en mand, der er mistænkt for det samme. Der er rejst sigtelse mod kvinderne, og politiet forventer, at der også bliver rejst sigtelse mod manden.

Svindlen skete angiveligt ved, at Britta Nielsen lavede fiktive projekter med fiktive tilskudsmodtagere, hvorefter hun indsatte sine egne kontonumre, da tilskudsmidlerne skulle udbetales.

Ifølge et fortroligt dokument fra Socialministeriet, som B.T. er i besiddelse af, blev pengene overført til en privatkonto i Danske Bank.

Millionerne mistænkes hun for at have taget fra de såkaldte satspuljer, der hvert år uddeles til initiativer, som skal forbedre levevilkårene for de udsatte i samfundet.