Bestyrelsen sender direktør for Østjyllands Brandvæsen hjem, mens kritik af arbejdsmiljøet undersøges nærmere.

Direktøren for Østjyllands Brandvæsen er blevet fritaget for tjeneste.

Det sker, efter resultaterne af en arbejdspladsvurdering har afsløret store problemer med arbejdsmiljøet i organisationen.

- Det er altid beklageligt, når det kommer så vidt, men der er ingen vej udenom, at han fritages for tjeneste, så vi kan komme til bunds i tingene, siger rådmand Bünyamin Simsek (V), der er formand for bestyrelsen i det tværkommunale brandvæsen.

Bestyrelsen sætter nu gang i en undersøgelse af forholdene i Østjyllands Brandvæsen.

Når den er færdig, vil der blive truffet en endelig afgørelse for den fremtidige drift.

- Det er direktøren, der må tage konsekvensen af forholdene, men vi skal naturligvis i den kommende tid have klarlagt, hvordan arbejdsmiljøet kan være så dårligt, uden at vi i bestyrelsen får kendskab til det, siger rådmanden.

Århus Stiftstidende og JP Aarhus har tidligere afdækket store problemer med arbejdsmiljøet i form af sygefravær, mobning og et generelt dårligt samarbejde mellem brandvæsenets afdelinger og mellem ansatte og ledelse.

En stor del af kritikken rettes mod direktør Lars Hviid. Mere end halvdelen af medarbejderne har ifølge Århus Stiftstidende givet udtryk for, at de aldrig eller sjældent stoler på de udmeldinger, der kommer fra direktøren.

Bestyrelsesformanden kan ikke komme nærmere ind på, hvad der har været udslagsgivende for beslutningen om at fritage direktøren for tjeneste:

- Jeg kan henvise til arbejdspladsvurderingen, som primært indikerer mangel på tillid, trivselsudfordringer, mangel på social kapital og andre faktorer i forhold til, hvordan en moderne arbejdsplads skal fungere.

- Vi har behov for at få belyst og klarlagt en række forhold i den videre proces. Det er ikke hensigtsmæssigt, at direktøren er en del af det, og derfor er han fritaget for tjeneste, siger Bünyamin Simsek.

Rådmanden siger, at han er overrasket over, at han ikke på et tidligere tidspunkt har hørt om kritikken fra medarbejderne.

Først for en måneds tid siden blev han via en anonym henvendelse gjort opmærksom på, at der var udfordringer med arbejdsmiljøet.

Østjyllands Brandvæsen blev oprettet 1. januar 2016 som en sammenlægning af beredskaberne i Aarhus, Odder, Skanderborg og Samsø kommuner.

/ritzau/