En brand hos affaldsanlægget Fortum i Nyborg har tidligere i dag udviklet farlig røg.

Derfor opfordrede Fyns Politi folk i området til at gå indenfor, men nu skulle branden være under kontrol.

'Det er fortsat vigtigt at være opmærksom på at søge læge, hvis man bliver dårlig efter at have været i kontakt med røgen fra branden eller opholdt sig i et område, hvor der lugtede af svovl/rådne æg,' skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet opfordrer også folk, der føler sig meget dårlig, til at kontakte 112.

Opfordringen dækkede området øst/nordøst for Slipshavndvej, Lindholmvej og Storebæltsvej, Østeråvej og området Sommerbyen, Nyborg Strandcamping.

Fortum Waste Solutions er et behandlingsanlæg for farligt affald, som har hovedsæde i Nyborg.

På grund af branden havde politiet nu lukket for al trafik på Slipshavnvej, der er igen åbnet.

Desuden er der ingen tilskdekommende.