Den stærkt usædvanlige straffesag mod en 30-årig mand for knivdrabet på højgravide Louise Borglit i Herlev i 2016 er mandag kommet et skridt videre.

Østre Landsret afgør i en kendelse, at alle skjulte optagelser af den tiltaltes snak med en hemmelig PET-agent i fængslet må bruges som beviser under den aktuelle nævningesag.

Det er en stor juridisk sejr for politiets anklagemyndighed i forhold til at bevise den tiltales skyld i knivmordet fra Herlev.

For tre måneder siden kom byretten i Glostrup nemlig med en anden kendelse om det samme spørgsmål.

Her tillod byretten godt nok, at hovedparten af de skjulte optagelser måtte indgå som beviser, men tre af de mest belastende samtaler skulle ifølge byretten udelades.

Men nu giver landsretten altså anklageren altså helt fri bane til at bruge alle den såkaldte infiltrators optagelser i sagen.

Landsretten finder godt nok, at »der er enkelte elementer i samtalerne, hvor infiltratorens ageren isoleret set antager karakter af en afhøring, og at der derved foreligger en tilsidesættelse af retten til ikke at udtale sig og af forbuddet mod selvinkriminering«.

Efter en samlet vurdering finder Østre Landsret dog, at hverken retsplejelovens regler eller Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er til hinder for, at samtlige optagelser må bruges som bevis i sagen.

Landsretten lægger blandt andet vægt på sagens »særdeles alvorlige karakter« og at den nu tiltalte gentagne gange selv begyndte at tale om knivdrabet i Elverparken.

Tidligere var byretten i Glostrup kommet frem til, at agentens samtaler med den nu tiltalte kun »i det væsentlige« måtte bruges under retssagen. Det samme gjaldt for rumaflytningerne fra den tiltaltes celle i Enner Mark Fængsel.

Ifølge byretten var der dog optagelser fra tre dage, der ikke kunne indgå som beviser i sagen. Det drejede sig om både aflytning af samtaler og rumaflytninger fra den 30-åriges fængselscelle.

Dermed skulle nævningetinget ifølge byretten blandt andet se bort fra en samtale 18. november 2020. Her var den tiltalte og agenten kaldet 'Frank' på gårdtur, og igen faldt snakken på drabet i Elverparken.

Blandt andet spurgte agenten direkte, om den tiltalte »havde fået kniven væk«, hvortil tiltalte svarede, at han ikke havde noget med det at gøre, ligesom tiltalte sagde:

»Du er rigtig nysgerrig i dag. Du har ikke en aftale med politiet, har du?«

Det var byrettens vurdering, at 'Frank' her tog en aktiv rolle i samtalen, som altså kunne sidestilles med en afhøring.

»Frank fremstod under denne gårdtur vedholdende og direkte i sine spørgsmål til tiltalte om sagen fra Elverparken,« lød det i kendelsen.

Desuden fandt byretten, at vidneforklaringen fra PET-agenten også gerne måtte bruges som bevis i retten. Dog ikke de forklaringer, han er kommet med om de tre førnævnte dage.

Kendelserne om de hemmelige aflytninger er uhyre vigtige, fordi de nemt kan vise sig at få afgørende betydning for, om den 30-årige tiltalte bliver dømt eller går fri i den stærkt usædvanlige drabssag.

Trods årelang efterforskning af mordet i Elverparken i Herlev 4. november 2016 er det nemlig ikke lykkedes politiet at skaffe et fældende, håndgribeligt bevis i sagen i form af eksempelvis dna eller fingeraftryk fra gerningsstedet.

På samme måde er gerningsvåbnet – en stor kniv – aldrig blevet fundet, og der er heller ikke registreret eksempelvis belastende telefonoplysninger for den tiltalte i umiddelbar nærhed af gerningsstedet.

Derfor var politiet nødt til at tage en helt usædvanlig metode i brug i forsøget på at skaffe stærke beviser mod den 30-årige mand, som med et par års forsinkelse efterhånden tonede frem som hovedmistænkt for drabet.

Med forhåndsgodkendelse fra en dommer blev en undercoveragent fra Politiets Efterretningstjeneste, PET, derfor med skjulte mikrofoner sendt ind i Enner Mark Fængsel ved Horsens.

Her afsonede den nu drabstiltalte i forvejen en straf på otte års fængsel, som han i 2019 fik for drabsforsøg mod en ekskæreste på Lolland. Det blev begået godt et års tid efter gerningstidspunktet for knivdrabet på Louise Borglit.

I løbet af tre uger i fængslet i efteråret 2020 opbyggede PET-agenten med dæknavnet 'Frank' et fortrolighedsforhold til den nu 30-årige, og efterfølgende besøgte han ham også fem gange i besøgsrummet i et andet fængsel i Nørre Snede.

Også her optog skjulte mikrofoner deres samtaler, og ikke mindst på den baggrund besluttede anklagemyndigheden at tiltale den 30-årige for drabet på Louise Borglit.

Under retssagen i Glostrup er der allerede blevet vist og afspillet 73 klip fra de skjulte optagelser med en samlet varighed på to timer og 45 minutter. Desuden er PET-agenten 'Frank' over tre retsdage blevet afhørt som vidne.

Den 30-åriges forsvarer har dog fra første færd protesteret kraftigt mod, at de skjulte optagelser var lovligt bevismateriale.

Ifølge advokat Christina Schønsted har der reelt været tale om en politiafhøring, der ikke overholdt retsplejelovens regler.

Blandt andet fordi en sigtet ved en afhøring har ret til en forsvarer, ligesom den mistænkte skal informeres om sin ret til ikke at udtale sig.

Derfor har forsvareren fra sagens start argumenteret for, at de juridiske dommere i nævningetinget helt skulle afvise brugen af optagelserne med skjulte mikrofoner fra de to jyske fængsler.

Og da kendelsen fra byretten om spørgsmålet i det væsentligste gik hende imod, kærede den 30-åriges forsvarer straks til Østre Landsret.

Med landsrettens kendelse mandag ser situationen dog umiddelbart endnu værre ud set fra den tiltalte og hans forsvarers synspunkt.

Som en umiddelbar reaktion på kendelsen siger specialanklager Bo Bjerregaard fra Københavns Vestegns Politi i en udtalelse:

»Anklagemyndigheden har under hele forløbet vurderet, at infiltratorens optagelser kunne bruges som bevis – og med dagens kendelse, er det fastslået, at den vurdering er Østre Landsret enig i.«

»Jeg ser frem til, at vi nu kan komme videre med sagen,« tilføjer anklageren.

Nævningesagen i byretten i Glostrup har været sat på pause til på onsdag, hvor anklager og forsvarer efter planen skal komme med deres afsluttende bemærkninger om skyldsspørgsmålet i de såkaldte procedurer.