Der er intet usædvanligt i, at sagen om ulovlig aflytning og embedsmisbrug ikke er havnet i retten og kun har ført til et bødeforlæg for den jyske politibetjent.

- Vi har foretaget en samlet vurdering. Noget taler for, noget imod. Der er også formildnende omstændigheder. Og så er vi kommet frem til, at en bøde er det rigtige i denne sag, forklarer statsadvokaten i Nord- og Østjylland, Michael Møller Hansen.

Bødeforlæg bruger myndigheden i situationer, hvor man dels forventer ikke at kunne opnå højere straf, dels at den pågældende erkender sig skyldig og betaler bøden. Det er ifølge Michael Møller Hansen en lettelse af retssystemet, og beslutningen har intet at gøre med, at den sigtede er fra egne rækker.Politimandens offer har fortalt sin rystende historie til BT.
Læs den i BT PLUS her:


Proceduren omkring sagen starter med anmeldelsen af betjenten for et strafbart forhold, som fører til efterforskning. På baggrund af den vurderer statsadvokaten, om sagen holder eller ej. Gør den det, træffer statsadvokaten en afgørelse som videresendes til politiklagenævnet.- De var enige i den afgørelse, som vi syntes, at sagen skulle lande på, forklarer Michael Møller Hansen.

Afgørelsen sendes til betjenten, som herefter har 30 dage til at vedtage eller afvise tilbuddet. Hvis han vedtager det, betaler han bøden, som kommer til at fremgå af hans straffeattest. Afviser han, går sagen for retten. Men stadig som bøde-sag.

Statsadvokaten er ikke involveret i en evt. disciplinærsag. Den afgøres af politidirektøren samt Rigspolitiet og her kan udfaldet være alt fra afskedigelse til bøde, degradering eller advarsel.

Michael Møller Hansen understreger, at politibetjenten ikke er tiltalt for stalking, da det ikke er et begreb, der anvendes i rettens terminologi. Derimod er han tiltalt for ulovlig aflytning og brug af politiets registre.

Andre læser også