Den unge sosu-assistent var 22 år.

Patienten, der skulle have medicin, var over 90. Men kort efter afgik hun ved døden som følge af fejlmedicinering.

Et risikabelt gigtpræparat, der allerede har kostet flere ældre mennesker livet, har igen været midtpunkt i en tragisk straffesag.

Ved Retten i Nykøbing Falster er en ung social- og sundheds-assistent blevet straffet med en bøde på 10.000 kroner, fordi hun kom til at forgifte den ældre kvinde, der i løbet af et par uger afgik ved døden.

Den unge sosu-assistent blev i første omgang tiltalt for både uagtsomt manddrab efter straffeloven og forsømmelighed i forhold til autorisationsloven.

Ifølge det oprindelige anklageskrift havde hun gjort sig skyldig i grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed og derved forvoldt den ældre kvindes død i august 2017.

Ved et hjemmeplejebesøg i Nykøbing Falster skulle hun give den ældre kvinde det lægeordinerede præparat Methotrexat i doseringsæsker til hver af ugens dage 14 dage frem.

Lægen havde ordineret tre tabletter a 2,5 gram ugentligt, men sosu-assistenten kom til at dosere tre tabletter dagligt af den farlige medicin, der kan være dødelig ved overdosering.

Det viste den sig også at være i det konkrete tilfælde, hvor den gamle dame døde tre uger senere af organsvigt.

Da straffesagen for nylig skulle behandles ved en domsmandsret ved Retten i Nykøbing Falster, havde sosu-assistentens forsvarer dog held til at få iværksat yderligere efterforskning, og den endte med at betyde, at anklagemyndigheden opgav tiltalen for uagtsomt manddrab.

Blandt andet fordi der havde vist sig en række tilsvarende sager med lignende fejlmedicinering af det samme præparat andre steder i Danmark, og kommunen på det tidspunkt ikke havde udarbejdet en specifik vejledning for doseringen af Methotrexat. Det er sket efterfølgende.

Derfor endte den nu 24-årige kvinde med at få en bøde på 10.000 kroner for skødesløshed.

Sidste år viste en opgørelse fra Patienterstatningen, at i årene 1997-2018 havde fejldosering af netop det højrisikable Methotrexat udløst erstatning i 17 sager. Heraf var 12 endt med dødsfald.

Sagerne var ifølge Patienterstatningen kendetegnet ved, at patienterne typisk havde fået daglig dosis af medicinen i stedet for den ordinerede ugentlige dosis: altså syvdobbelt dosis.

I de tilfælde, hvor patienten døde af forgiftningen, er erstatningen gået i arv til de efterladte, der også har fået dækket begravelsesudgifter. I enkelte sager er der også givet forsørgertabserstatning.

I 10 af sagerne er fejldoseringen sket i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Seks sager fandt sted på et hospital, og i en af sagerne skete skaden hos en speciallæge.

Opgørelsen viste også, at Patienterstatningen i alt havde anerkendt 67 skader i forbindelse med lægemidlet.

32 af sagerne var behandlingsskader, hvoraf de 17 sager om fejldosering indgik. Her skulle patienten for eksempel slet ikke have været behandlet med Methotrexat eller have haft lægemidlet i kortere eller længere tid, end patienten faktisk fik.