For et par år siden kunne han ånde lettet op, da myndighederne i Finland opgav at få ham dømt for et 35 år gammelt drab og drabsforsøg begået på en færge.

Men onsdag var der ingen kære mor for 55-årige Herman Himle ved byretten i Glostrup.

Her fandt retten ham især skyldig i forsætlig brandstiftelse i forbindelse med en kæmpemæssig eksplosionsbrand, der 27. januar sidste år ramte en villa på Damhus Boulevard i Rødovre vest for København.

Villaen var under renovering, så ingen mennesker kom noget til skade ved den voldsomme brand, men seks personer i en nabobygning måtte evakueres.

Retten fandt det bevist, at Herman Himle med vilje havde antændt to gasflasker, som han havde anbragt ved byggeriet. Skaderne blev bagefter vurderet til at udgøre 11 millioner kroner.

Samtidig blev han også fundet skyldig i at have truet en politiassistent under efterforskningen og forsøgt at instruere vidner i, hvad de skulle forklare i retten.

Domsmandsretten i Glostrup takserede forbrydelserne til at skulle udløse en straf på tre år og seks måneders fængsel til Herman Himle. 

»Den skal til Højesteret,« lød det umiddelbart efter fra den 55-årige, da han passerede sine venner på tilhørerrækkerne på vej ud af retslokalet for at drøfte en eventuel anke med sin advokat.

Efter en kort rådslagning kunne forsvareren meddele retten, at man i første omgang ønsker at anke fængselsdommen til Østre Landsret. 

Under sagen erkendte Herman Himle, at han havde været i området på gerningsnatten, men han nægtede at have noget med branden at gøre.

Hovedstadens Beredskab oplyste i forbindelse med slukningsarbejdet af den store brand i Rødovre, at ikke mindre end 21 køretøjer med samlet 49 mand fra det meste af Storkøbenhavn blev sat ind for at få flammerne under kontrol.

Ved den eksplosionsagtige brand blev bygningsdele slynget flere hundrede meter væk fra brandstedet, og da der hverken var døre eller vinduer i bygningen, havde ilden gode betingelser for at få masser af ilt til at udvikle sig.

Herman Himle har i forvejen en længere række af langvarige fængselsdomme bag sig og har også adskillige gange i de seneste årtier været omtalt i medierne i forbindelse med vellykkede fangeflugter fra både Horsens Statsfængsel, Vridsløselille og Vestre Fængsel.

I 2017 blev han idømt et års fængsel for trusler og forsøg på vold mod en ekskone, men mest omtale fik han i 2021 og 2022 i forbindelse med en ældgammel drabssag.

Anklagemyndigheden i Finland forsøgte nemlig at få ham dømt for, at han som 18 år gammel spejderdreng havde myrdet en 20-årig tysk turist på et færgedæk en sommernat i 1987.

Ved samme lejlighed blev den 22-årige kæreste til den dræbte interrailturist også alvorligt invalideret ved et drabsforsøg.

Hun fik fire hammerslag i tindingen og to i baghovedet og fik samtidig hugget sin venstre langfinger af.

Gerningsvåbnet var ifølge tiltalen mod danskeren et meget specielt instrument – en såkaldt slaggehammer, der var stjålet fra passagerfærgens udrustning. Hammeren er spids i den ene ende af hovedet og formet som en mejsel i den anden ende.

Undervejs i sagen i Finland kunne anklageren føre flere vidner, der kunne fortælle, hvordan danskeren i de senere år nærmest havde pralet med, at han havde slået to personer ihjel.

Han havde skrevet det direkte i en sms til sin ekskone og også fortalt det til en anden kvinde, der havde hans fortrolighed.

Og endelig blev der under retssagen ført et vidne, der i en kolonihave for fem-seks år siden havde hørt Himle fortælle, at han i Finland med en slaggehammer havde slået to personer ihjel, som irriterede ham.

Retten i Finland forkastede dog forklaringerne som utilstrækkelige til at udløse en dom. Og efterfølgende opgav man at anke frifindelsen.