Onsdag blev der indkaldt til pressemøde af Jens Gaarde, der er borgmester i Skanderborg Kommune.

Det sker på baggrund af, at en 16-årig dreng blev angrebet af fire etnisk danske drenge med en benzinbombe i starten af februar. Siden er beskyldninger væltet frem og tilbage.

På pressemødet blev redegørelsen af omstændighederne før konflikten fremlagt af Søren Aalund, Børn- og ungechef i Skanderborg Kommune. Derudover var konstitueret skoleleder af Mølleskolen Alma Schack Andersen til stede. Det kom blandt andet frem, at der har været et højt konfliktniveau - især på skolens 9. årgang, hvor de fem implicerede kendte hinanden fra. Dog lød det fra officiel hold, at man ikke kunne have forudset den specifikke episode.

Især borgmester og skoleleder modtog spørgsmål fra den fremmødte presse, efter redegørelsen blev fremlagt. Men der var også et bekymret byrådsmedlem, som fik taletid. Jens Szabo spurgte blandt andet ind til, om man havde medtaget hans oplysninger om risikofyldt adfærd i området med i redegørelsen. Spørgsmål som han dog også har stillet tidligere via pressen.

Han uddyber grundlaget for spørgsmålet til BT.

»Vi har gennem det seneste års tid set en adfærd blandt unge i og nær hallen, som vi ikke tidligere har set. De kravler rundt på taget af hallen, der har været voldsom adfærd og senest organiseret hashsalg nær hallen. Så sent som fredagen inden overfaldet gjorde nogle unge brugere af hallen mig opmærksom på, at de havde set unge med knive ved hallen, og det er noget jeg har gjort kommunen opmærksom på. Det er derfor jeg spurgte, om den viden var gået tabt i redegørelsen eller bare ikke fundet relevant. Men jeg er jo nødt til at reagere, når mine brugere er utrygge,« siger Jens Szabo, der også er leder af Ry-hallen, hvor overfaldet 6. februar fandt sted.

Føler du, at du er blevet taget seriøst?

»Ja, men vi har stået meget alene med problemerne. Jeg ville gerne have set noget mere politi eller SSP hos os i hallen. Vi har jo ingen uddannelse i at være socialarbejdere. Men vi er alle nødt til at sætte os sammen og se på, hvad vi kan gøre for at pege de unge i den rigtige retning, både mig selv som borger i Ry og leder af hallen, men også hele byrådet og diverse myndigheder.«

Ser du en sammenhæng mellem de problemer, du har observeret og indberettet, og så forrige mandags voldsomme overfald?

»Det kan jeg ikke sige direkte. Men det er ingen hemmelighed, at der har været problemer i længere tid, og vi er mange Ry-borgere, der har frygtet, at det ville ende galt. Og det er det så desværre.«

Det fremgik tidligere af artiklen, at hverken borgmester, skoleleder eller børn- og ungechef svarede på spørgsmål, der rakte udover selve redegørelsen, men det er ikke korrekt - efter seancen stillede borgmesteren op til uddybende spørgsmål.