19.000 kroner om dagen.

Så meget koster det at have to vagter fra selskabet CD Sikkerhedsservice til at mandsopdække bandelederen Danny Abdalla, der bor i Center Sandholm. Han har afsonet en dom på otte års fængsel for blandt andet narko og er én af de 52 udvisningsdømte kriminelle, der lever på tålt ophold i Danmark, skriver Ekstra Bladet.

Danny Abdalla blev 13. januar i år løsladt efter at have afsonet endnu en dom på et års fængsel for at have været i besiddelse af en pistol med 19 skarpe skud på sit værelse i Center Sandholm. Efter løsladelsen anbragte Udlændingestyrelsen den kriminelle bandeleder, der har boet 20 år i Danmark og har fire børn, der alle er danske statsborgere, på Danhostel i Hillerød.

Men Danny Abdalla er nu tilbage i Center Sandholm - denne gang mandsopdækket,

Det er centerlederen Michael Ehrenfels, som har besluttet, at der skal være vagter omkring Danny Abdalla, der er leder af indvandrergruppen Den Internationale Klub og må bevæge sig frit alle andre steder.

- Da der er tale om en personsag, kan jeg ikke udtale mig. Det eneste, jeg kan sige, er, at der er tale om en beskyttende foranstaltning i forhold til de øvrige beboere og personalet, siger centerlederen Michael Ehrenfels til Ekstra Bladet.

Kontorchef i Udlændingestyrelsen Morten Bo Laursen siger om vagtordningen:

- Kriminelle udlændinge på tålt ophold skal som udgangspunkt bo i Center Sandholm. Så snart der er mistanke om ny kriminalitet, kontaktes politiet, som kan rejse straffesag mod vedkommende, hvis der er grundlag for det. I denne helt særlige situation har det været påkrævet at foretage særlige foranstaltninger af hensyn til sikkerheden for de øvrige beboere og personalet. Vi er klar over, at det er en dyr foranstaltning, og derfor vurderer vi løbende, om den kan bringes til ophør, siger Morten Bo Laursen til Ekstra Bladet.

Gøres vagtordningen permanent, vil den koste knap syv millioner på årsbasis, skriver avisen.