Rodet og utroværdig.

Sådan lød nogle af de tillægsord, som senioranklager Karen Vistisen tirsdag formiddag hæftede på den drabstiltalte sygeplejerske Christina Aistrup Hansen i Østre Landsrets afdeling i Nykøbing Falster. Her har den 32-årige sygeplejerske anket den dom på fængsel på livstid, som byretten i Nykøbing Falster sidste sommer idømte hende for at have slået tre patiener ihjel og at have forsøgt at dræbe yderligere en patient, mens de var indlagt på byens sygehus.

»I en sag som denne er troværdigheden alfa og omega. Men undervejs i sagen har der været mange eksempler på, at hun har ændret sin forklaring - også under ankesagen. Hun har ændret forklaring hver gang, hun er blevet presset eller foreholdt, at sådan kan det ikke hænge sammen,« lød det fra anklageren.

Som et sigende eksempel nævnte Karen Vistisen de skiftende forklaringer, som den tiltalte sygeplejerske har givet omkring de fire morfin-tabletter, der blev fundet hos hende ved anholdelsen - en af dem gemt i skoene. De morfinpiller har hun først forklaret stammede fra en kræftsyg søster, der imidlertid viste sig at være død, inden pillerne blev fremstillet. Så stammede de fra hendes egen indlæggelse, men da antallet heller ikke stemte med den forklaring, var pillerne som en tredje forklaring udleveret af en anonym læge fra sygehuset og seneste forklaring er, at medicinen blev udleveret ved ambulante besøg hos tre forskellige læger på sygehuset, som hun heller ikke vil navngive.

Mere centralt for anklagerne om drab på patienter har været hendes forklaringer omkring de to sprøjter, som et kronvidne så hende stå med i hænderne umiddelbart inden, at en ældre kvinde pludselig holdt op med at trække vejret og måtte genoplives. Det skete på sygeplejerskens sidste vagt, hvor hun ifølge tiltalen også slog to andre patienter ihjel.

»Særligt omkring den ene sprøjte med stesolid har hun skiftet forklaring. I begyndelsen sagde den tiltalte, at sprøjten var beregnet til en patient, der havde akut brug for det på grund af kramper, og som hun derfor havde givet sprøjter flere gange i løbet af natten. Den forklaring ændrede hun, da det stod klart, at ingen kunne bekræfte det, og nu har hun så under ankesagen ændret det til, at hun ikke helt kan huske det. Men hvis den sprøjte var til en krampende patient, hvorfor skyndte hun så ikke derhen i stedet for at stå bøjet over en anden patient med den,« spurgte anklageren ud i nævningetinget.

»Jeg vil bede Dem være opmærksom på, hvor mange gange tiltalte skifter forklaring,« understregede senioranklaer Karen Vistisen som indledning på sin afsluttende procedure på ankesagens 17. retsdag.

Blandt de mange centrale bevispunkter, som hun opfordrede nævninger og dommere til at være opmærksom på, var også en udtalelse, som Christina Aistrup Hansen selv er kommet med under ankesagen.

Her har den drabstiltalte sygeplejerske fra vidneskranken sagt, at "en blanding af morfin og stesolid vil frembringe en hvid væske" - netop den giftige medicin-cocktail, som de dræbte patienter viste sig at have i kroppen.

»Man kan undre sig over, hvor hun ved det fra, for man blander ikke medicin,« påpegede anklageren om udtalelsen, som er blevet ordret indskrevet i retsbogen fra et tidligere retsdag, hvor hun selv ønskede at afgive forklaring.

Christina Aistrup Hansen blev 24. juni i fjor idømt livsvarigt fængsel for især drabene på tre patienter samt et drabsforsøg på en fjerde patient, der overlevede på et hængende hår på Nykøbing Falster Sygehus. Sygeplejersken har lige siden sin anholdelse 1. marts 2015 nægtet sig skyldig i de alvorlige anklager, og hun ankede på stedet livstidsdommen i sommer.

Byretten fandt det bevist, at patienterne Arne Herskov, Anna Lise Poulsen og Viggo Holm Petersen alle var blevet dræbt ved hjælp af en overdosis morfin og en dosis Stesolid. De samme stoffer samt hjertemedicinen Cordarone blev fundet i patienten Maggi Rasmussen, der kun overlevede ved hjælp af kollegers indgivelse af modgift. Retten mente ikke, at stofferne kan være blevet givet ved en fejl.

Retten hæftede sig også ved, at der var en række lighedspunkter mellem forbrydelserne: Alle ofrene var ældre, svagelige patienter. Mængden af morfin, som patienterne har fået, er blevet beregnet til mellem 40 og 50 milligram, hvilket langt overskrider den normale dosis. Mængden af Stesolid er blevet målt til mellem 6 og 15 milligram. Disse sammenfald peger ifølge retten på, at det er den samme person, som står bag drabene.

Samtidig lagde retten også stor vægt på, at et hovedvidne så sygeplejersken skjule sprøjter. Kollegaen PL har forklaret, at hun tidligt om morgenen 1. marts 2015 gik ind på Maggi Rasmussens stue, hvor hun fandt Christina Aistrup Hansen stående bøjet over patientens seng med to sprøjter i hånden. Sygeplejersken forsøgte ifølge vidnet at skjule sprøjterne, da hun opdagede, at hun ikke var alene. Vidnet kunne efter eget udsagn se, at begge sprøjter var indgivet, da stemplerne var trykket i bund. Et par minutter senere fik patienten respirationsstop og måtte genoplives.

Da politiet undersøgte skraldet på akutafdelingen efter drabene på Anna Lise Poulsen og Viggo Holm Petersen samt drabsforsøget på Maggi Rasmussen, fandt man to sprøjter. Den ene med spor af morfin, Stesolid og hjertemedicinen Cordarone, den anden med spor af morfin og Cordarone. En embedslæge har forklaret, at det er helt utænkeligt, at man i behandlingsmæssig øjemed giver tre stoffer i samme sprøjte. På den baggrund fandt retten det bevist, at sprøjterne var blevet brugt ved drabsforsøget på Maggi Rasmussen.

Samtidig mente byretten ikke, at der kunne være tale om en anden gerningsmand end den nu atter tiltalte sygeplejerske. I forbindelse med drabet på 72-årige Arne Herskov 4. marts 2012 har et vidne eksempelvis forklaret, at han så sygeplejersken komme ud fra medicinrummet med en sprøjte med en klar væske i hånden. Det undrede ham, da dagens medicin lige var blevet delt ud. Kort efter lød hjertestopalarmen. Et andet vidne har forklaret, at den dømte var den eneste, der på det tidspunkt ikke var i personalestuen.

De to andre drab samt drabsforsøget fandt sted på en nattevagt fra 28. februar til 1. marts 2015, hvor Christina Aistrup Hansen og hovedvidnet PL var på arbejde sammen. Retten lægger vægt på, at det i forbindelse med de to dødsfald kun var de to personer, der var til stede, da en tredje kollega var på en anden stue for at modtage en patient.