I dag falder der dom i sagen mod Peter Madsen.

Er livstid for hård en straf for et enkelt parteringsdrab begået i en hjemmebygget ubåd?

Det spørgsmål tager Østre Landsret til i dag.

I byretten blev Peter Madsen kendt skyldig i mishandling, drab og partering begået mod den svenske journalist Kim Wall. Han nægter sig fortsat skyldig, men har valgt kun at anke strafudmålingen.

Peter Madsen går efter at få en lempeligere dom end den livstidsdom, han fik i byretten. Anklageren vil have livstidsdommen stadfæstet.

Det springende punkt er, om det er i tråd med dansk retspraksis at give livstid for et enkelt drab. I andre sager, hvor drabsmænd er idømt livstid, er der ofte mere end et offer, eller også har gerningsmanden tidligere begået grov, personfarlig kriminalitet.

Peter Madsen er tidligere ustraffet, men anklageren mener alligevel, at Peter Madsen kan idømmes straffelovens strengeste straf. Han begrunder det med, at drabet var nøje planlagt og særdeles groft i sin udførelse.

»Peter Madsens handlinger er en middelalderlig torturbøddel værdig,« siger han i sin procedure.

Peter Madsen inviterede den svenske journalist ned i sin ubåd 10. august 2017. Under sagen er det kommet frem, at han udsatte hende for mishandling, blandt andet med nogle lange tilspidsede skruetrækkere. Efter at have slået hende ihjel, parterede han hende og smed delene i Køge Bugt.

Der falder dom senere i dag.

B.T. er med i Østre Landsret.