Når anklagemyndigheden skal vurdere, om en sag skal rejses, kan det af og til være en fordel at være helt almindelig civil fremfor politiansat.

Er du politiansat, risikerer du nemlig at blive tiltalt for en petitesse. Det oplever advokat Jakob Buch-Jepsen.

Og forskelsbehandlingen skal ifølge advokaten ikke kun ses i forhold til skellet mellem civile og politifolk.

Den kommer også til udtryk i forhold til landsdelene, forklarer han til Politiforbundets fagmagasin Dansk Politi. Det er hans opfattelse, at sager mod politifolk om eksempelvis udrykningskørsel og andre færdselsforhold oftere bliver rejst vest for Storebælt.

Ifølge 44-årige Jakob Buch-Jepsen rejser Statsadvokaten i Viborg langt flere sager, der ikke burde være rejst, end den gør i København.

»Jeg er rystet. Det er, som om politifolk bliver til prøvekaniner. Det er ellers anklagemyndighedens forpligtelse at forholde sig objektivt og ikke stille politifolk ringere end andre,« siger han til Politiforbundets medie og fortsætter:

»Principperne for at rejse sager skal være ens, også selvom det er sager om udrykningskørsel og dermed kan være svære at sammenligne med sager vedrørende civile.«

Jakob Buch-Jepsen har selv erfaring med at sidde på den side af bordet, som han nu kritiserer.

I 17 år arbejdede han selv hos anklagemyndigheden, inden han i 2018 blev advokat hos Koch/Christensen advokatfirma i København.

Inden da nåede han dog at stå for en af nyere tids mest omtalte kriminalsager: Sagen om drabet på den svenske journalist Kim Wall. Om jobskiftet forklarede han dengang:

»Mit jobskifte skyldes et ønske om yderligere personlig udvikling. At arbejde med bredere retsområder og lysten til klientkontakt - at kunne repræsentere og rådgive klienter.«

Og nogle af disse klienter er altså de politifolk, som statsadvokaten løbende har rejst sager mod.