Han har været dommerfuldmægtig i Højesteret, konstitueret landsdommer i Østre Landsret og undervist andre advokater i, hvordan man forbereder retssager.

Men onsdag formiddag sad den 53-årige jurist selv som tiltalt ved byretten i Glostrup.

Og endte med at blive dømt.

»Han har opført sig uværdigt ved at forsøge at bestikke et vidne i en voldtægtssag«.

Specialanklager Henrik Uhl Petersen fra Københavns Vestegns Politi lagde ikke fingrene imellem, da han onsdag formiddag skulle argumentere for, at advokat Axel Lund fra Roskilde skulle straffes for tjenestemisbrug.

Ifølge anklageren vil det være »gift for den retsstat, vi lever i«, hvis man ikke kan stole på eksempelvis advokaters hæderlighed.

»Hvis advokater begynder at begå kriminalitet, mister vi tilliden til advokatstanden – og dermed også til retssystemet,« understregede specialanklageren.

Ved domsmandsretten var advokaten tiltalt for i efteråret 2020 at have fremsat et stærkt usædvanligt tilbud til en bistandsadvokat for en ung kvinde, der var blevet voldtaget af sin chef.

Bistandsadvokaten anmeldte det nemlig straks til politiet, da chefens forsvarsadvokat i en telefonsamtale 3. december 2020 tilbød at betale 100.000 kroner, hvis den unge kvinde droppede sin anmeldelse, så politiet afsluttede sagen, der på det tidspunkt var blevet anmeldt kort inden.

»Han sagde i bund og grund, at det bare var et spørgsmål om penge. Han vidste ikke, om det skulle koste 100.000 , 150.000 eller 200.000 kroner,« forklarede bistandsadvokat Charlotte Møller Larsen som vidne om den 11 minutter lange telefonsamtale, hvor tilbuddet blev fremsat.

»Jeg har aldrig før været ude for et opkald af den karakter, og lod ham bare tale.  Jeg syntes, at det var et upassende opkald,« tilføjede bistandsadvokaten, der straks efter underrettede politiet.

Tilbuddet fik da heller ingen indflydelse på selve voldtægtssagen mod den portugiske chef, der endte med at blive dømt for flere voldtægter, voldtægtsforsøg og blufærdighedskrænkelser mod fire af sine ansatte.

Det takserede byretten i Glostrup i første omgang til syv års fængsel. Men i sidste uge skærpede Østre Landsret straffen til otte års fængsel samt udvisning af Danmark.

Samtidig blev de forurettede kvinder tilkendt en økonomisk godtgørelse. For den unge kvinde, der startede sagen med sin anmeldelse, drejede det sig om 200.000 kroner

Voldtægtsmandens tidligere forsvarer, der altså efterfølgende blev tiltalt for tjenestemisbrug, forklarede onsdag i vidneskranken, at han som advokat normalt mest havde med civile sager at gøre – og kun yderst sjældent straffesager.

»Min klient havde et ønske om, at jeg skulle fremsætte et tilbud, så sagen kunne forliges. Jeg sagde, at det ikke var sådan, at tingene fungerede, men jeg var forberedt til at tage en uformel drøftelse med bistandsadvokaten for at blive klogere på, hvad det ville indebære,« forklarede advokat Axel Lund i retten og understregede, at der ikke var tale om et egentligt tilbud.

Her havde bistandsadvokat Charlotte Møller Larsen dog en ganske anden opfattelse af samtalen.

»Jeg var møgchokeret over at få sådan et opkald. Jeg sad og tænkte på, at man prøvede at betale sig ud af situationen. Det var en form for vidnetrusler, følte jeg.«

»Det var ikke en kollegial drøftelse under nogen omstændigheder. Han søgte ikke råd – det var ham, der talte. Jeg opfattede det kun som et tilbud om penge i en voldtægtssag,« understregede bistandsadvokaten.

Domsmandsretten endte med at idømme Axel Lund 60 dages fængsel, der blev gjort betinget af 80 timers samfundstjeneste.

Desuden blev han frakendt retten til at beskæftige sig med straffesager i to år.

 Han valgte at udbede sig betænkningstid i forhold til at anke dommen.

Du kan høre mere om sagen i B.T.s podcast 'På fersk gerning' her eller der, hvor du normalt lytter til podcast: 

Omny Studio Clip

Tiltale mod advokat: Tilbød penge til voldtaget kvinde