Selv om udenrigsminister Jeppe Kofod er blevet anmeldt for voldtægt, kan han foreløbigt tage det roligt. Så længe den forurettede ikke selv udtaler sig til politiet, bliver det meget svært for politiet at rejse en sag mod ham.

Det fortæller advokat Mette Grith Stage, der har været forsvarer i talrige voldtægtssager.

»Hvis pigen – som jo nu er en voksen dame – ikke ønsker at udtale sig til politiet om, hvad det egentlig var, der skete for 12 år siden, så er det klart, at så er der ikke nogen sag. Det er jo anklagemyndigheden, som løfter bevisbyrden, og hvis man ikke har pigens forklaring, så tror jeg næppe, at Jeppe Kofod vil blive sigtet i sagen – og da slet ikke tiltalt og dømt,« siger hun.

Flere borgere har indgivet politianmeldelse mod udenrigsminister Jeppe Kofod for voldtægt af en 15-årig pige, han havde samleje med under en ungdomsfest i forbindelse med et seminar på Esbjerg Højskole i påsken 2008.

Sagen førte dengang til, at Jeppe Kofod blev fjernet fra alle poster, men sagen er blusset op igen under bølgen af MeToo-sager. Ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi har flere borgere anmeldt udenrigsministeren for overtrædelse af to paragraffer i straffeloven.

Den ene er paragraf 216 om voldtægt. Den anden er straffelovens paragraf 223, som også kaldes 'skolelærer-paragraffen'. Her bliver den seksuelle lavalder hævet fra 15 til 18 år i de tilfælde, hvor det påståede offer i en sag har samleje med en person, der er betroet den pågældende til undervisning, opdragelse eller lignende.

Begge paragraffer kræver dog pigens forklaring, hvis der skal rejses sigtelse, vurderer Mette Grith Stage.

»Uden hendes forklaring er mistanken simpelthen for tynd til at kunne danne grundlag for en sigtelse,« siger hun.

Nu hvor politiet har modtaget anmeldelsen, skal de vurdere, om forholdet er forældet, og om pigen var betroet Jeppe Kofod til undervisning.

Den 15-årige pige var medlem af Socialdemokratiets ungdomsparti, DSU, og deltog i seminaret på Esbjerg Højskole, hvor Jeppe Kofod var inviteret til at holde oplæg. Hun havde på forhånd et vist kendskab til den da 34-årige udenrigsordfører og folketingsmedlem Jeppe Kofod, idet hun blot få uger forinden havde været i erhvervspraktik fra folkeskolen hos netop Socialdemokratiet på Christiansborg.

Hvis der indledes en efterforskning, vil politiet være nødt til at klarlægge, hvad der præcis er foregået. Det kan de blandt andet gøre ved at afhøre vidner, der var til stede på Esbjerg Højskole den aften for 12 år siden. At forløbet ligger så langt tilbage i tid, gør det vanskeligt for politiet at efterforske sagen:

»Det siger sig selv, at det er tungt at løfte bevisbyrden i en 12 år gammel sag, hvor alle implicerede parters erindring om, hvad der helt præcist skete, må formodes at være noget sløret, ligesom politiet jo ikke kan foretage de almindelige efterforskningskridt såsom gerningsstedsundersøgelse og lægeundersøgelse af den muligt forurettede,« siger Mette Grith Stage.