Københavns Byret har i dag slået fast, at der var tale om mobning, da en 7-årig pige blev både sparket, slået og fastholdt, og at skolen har svigtet i sagen. Alligevel er Københavns Kommune blevet frifundet.

Familiens advokat, Mads Krøger Pramming, fortæller til B.T., at han og familien selvfølgelig er skuffet over kommunens frifindelse, men han ser det alligevel som en sejr.

»Når vi læser dommen, ser vi også nogle positive ting, som vi tager som en halv sejr. I dag blev det slået fast, at min klients datter har været udsat for mobning, og at skolen brød loven ved ikke at handle med det samme. Hele den del af sagen vinder vi, men så ryger kæden af,« siger Mads Krøger Pramming.

Retten fandt nemlig ikke, at kommunen har brudt menneskerettighedskonventionen og FN's Børnekonvention, og det stiller også Red Barnet sig meget uforstående overfor:

»Retten anerkender, at hun er blevet mobbet, men på den anden side mener de ikke, det er i strid med børnekonventionen. Vi havde håbet, at det blev anerkendt, at mobning er en alvorlig krænkelse af rettighederne, som skal tages alvorligt,« siger Nina Kinch- Sohn, seniorrådgiver ved Red Barnet.

Når retten afviser, at menneskerettighedskonventionen og FN's børnekonvention er overtrådt, har de lagt vægt på, at pigen ikke har lidt tort. Altså at mobningen ikke har kunnet krænke hendes selv- og æresfølelse.

Hvilket både Red Barnet og advokaten er overrasket over. Ifølge forældrene blev pigen i 2018, hvor hun gik i 0. og 1. klasse, nemlig udsat for både slag og spark og fik kastet bolde på sig, mens hun var fastholdt. Mobning, hun stadig har mén efter i dag:

»Jeg forstår ikke, at dommeren mener, at man kan blive mobbet uden at det påvirker ens selv- og æresfølelse. Handler det at blive mobbet og slået ikke netop om at få krænket sin selvfølelse og ære? Her kan jeg kun erklære mig uenig med dommeren,« siger Mads Krøger Pramming.

»Jeg er overrasket over, at det er blevet vurderet af retten, at pigen ikke har lidt tilstrækkeligt til at blive taget i betragtning til erstatning, når de anerkender, der er tale om mobning. Mobning har mange konsekvenser for børn. De kan udvikle depression og angst, og det kan følge dem langt ind i voksenlivet,« siger Nina Kinch-Sohn og fortsætter:

»Vi mener, at mobning er i strid med flere artikler i konventionen. Særligt dem, der handler om fysisk og psykisk vold, beskyttelse og diskrimination og ret til en tryg skolegang,«

Faktisk stiller Red Barnet sig så uforstående overfor dommen, at de vil tage den med til FN Børnekomité:

»Det kalder på en drøftelse af, hvad der skal til for at få erstatning fremadrettet i den her type sager,« sige Nina Kinch- Sohn.

Børns Vilkår har ligeledes fulgt dommen nøje. Med dommens udfald må de blot konkludere, at der skal meget mere end en retssag til at forebygge mobning i skolen:

»Det ulykkelige med de her sager er, at når man taler sanktioner og klager, så er løbet for barnet typisk kørt, barnet har allerede fået et knæk og oplevet ikke at lykkedes. Klassen har mislykkedes med at rumme alle børn. Vi synes som organisation, at man skal skride ind langt tidligere. Man kan ikke løfte det her område med retssager, men det kan skabe opmærksomhed på et område, hvor vi langt fra er i mål,« siger juridiske seniorrådgiver ved Børns Vilkår, Ingrid Hartelius Dall.

På trods af det ser advokaten dog helst, at dommen bliver anket:

»Som advokat anbefaler jeg, at dommen bliver anket, fordi jeg mener, at vi har et godt grundlag for at tage dommen videre. Men familien vil nu overveje, hvad der skal ske fremadrettet,« siger Mads Krøger Pramming.

Københavns Kommune vil ikke stille op til interview, men har sendt B.T. et skriftligt svar:

»Det er altid ulykkeligt, når et barn bliver mobbet, og det er noget, vores dagtilbud og skoler arbejder på at forebygge og håndtere på daglig basis. I mere alvorlige sager har vi fokus på hurtigt at gå i dialog og finde løsninger for de berørte børn og familier. I den konkrete sag har en familie valgt at gå rettens vej, hvilket er alvorligt og usædvanligt. Vi kan konstatere, at kommunen er blevet frifundet. Nu vil vi læse afgørelsen grundigt igennem og har på nuværende tidspunkt derfor ikke yderligere kommentarer,« skriver Tobias Børner Stax, administrerende direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune.