____simple_html_dom__voku__html_wrapper____>____simple_html_dom__voku__html_wrapper____> Landsretten valgte i dag delvist at ændre den dom, som byretten i juli tilkendte en 17-årig dreng. Her blev drengen idømt en behandlingsdom på ubestemt tid og 12 års udvisning af Danmark for at have gennemtvunget samleje med sin 8-årige halvsøster.

Den dom ankede han, og i dag har Vestre Landsret i Sønderborg vurderede, at en udvisning vil være for belastende for den 17-årige. Til grund for beslutningen lå drengens unge alder, at tilknytningen til fødelandet Irak er minimal, og at Retslægerådet har fundet, at drengen er sindssyg - formentlig som følge af mange års hashmisbrug.

Drengen kom til Danmark i 2009 efter at have levet på gaden i Irak. Han skal nu i psykiatrisk behandling indtil overlæge og kriminalforsorg i fællesskab vurderer, at han kan blive prøveudskrevet.