I efteråret kunne Psoriasisforeningen stolt præsentere smykkedesigner Mai Manniche som ambassadør.

Men det samarbejde er nu slut med øjeblikkelig virkning som følge af sidstnævntes ageren under den aktuelle corona-krise.

Det oplyser Psoriasisforeningen i en pressemeddelelse, hvori det også lyder, at beslutningen er truffet efter dialog med Mai Manniche.

»Det er foreningens klare politik, at vi – i allerhøjeste grad i disse tider – skal yde fuld opbakning til vores myndigheder og loyalt følge de råd, der bliver givet for at begrænse smittespredningen af ny corona-virus.«

»Derfor kan vi ikke leve med, at en af foreningens samarbejdspartnere, Mai Manniche, spreder historier, der forsøger at tale krisen ned. Det er efter foreningens opfattelse direkte undergravende for det sundhedssystem, vi er så afhængige af. Og som forening må vi naturligvis forholde os til de udmeldinger og konstatere, at vore holdninger ikke kan mødes,« lyder det fra landsformand Sten Svensson.

Mai Manniche og hendes mor, læge Vibeke Manniche, har den seneste uge brugt deres platforme på de sociale medier til at give deres besyv med, hvad angår den aktuelle corona-situation.

Ingen af de to mener, at der er tale om en epidemi, og de mener derfor, at regeringen og myndighedernes restriktioner er hysteriske og bidrager til at sprede angst.

At lukke landet ned til skade for blandt andet virksomheder er ude af proportioner, lyder det blandt andet på Mai Manniches Facebook-profil, hvor hun også opfordrer folk til at kigge forbi hendes JEWLSCPH-butikker. Noget, der har vakt bekymring hos medlemmerne, fortæller landsformand Sten Svensson til B.T.

»Vi kan se, at der på Facebook er mange, der tager afstand fra de holdninger, som hun og hendes mor kommer med. Vi er jo i foreningen selv patienter og kronikere, og vi ved derfor, hvor vigtigt det er, at sygehuse kan fungere, og at vi passer på hinanden.«

»Vi har modtaget ret mange henvendelser, og der er ret mange, der sætter spørgsmålstegn ved, at vi har 'sådan én' som ambassadør,« fortæller landsformanden og uddyber, at samarbejdet med Mai Manniche var anderledes end de andre ambassadørskaber, foreningen har.

Samarbejdet kom ifølge Sten Svensson ud af det blå på benene i efteråret, da hun inviterede foreningen til at komme og tale ved et arrangement. Siden brugte Psoriasisforeningen også hende til at holde indlæg ved et arrangement, og pludselig indgik de officielt i et samarbejde, forklarer Sten Svensson.

Dermed kom Mai Manniches rolle som talsperson aldrig under dybere behandling af formandsskabet.

»Jeg vil hellere lægge mig fladt ned og sige, at der er noget her, vi ikke har haft hundrede procent styr på,« siger Sten Svensson og understreger, at fejlen ikke skal ske igen. Han henviser desuden til, at medlemmer af Psoriasisforeningen følger myndighedernes anbefalinger.

»Tidspunktet er ikke inde til at begynde og stille spørgsmålstegn ved, om autoriteter kan deres håndværk. Det vil skabe voldsomt kaos, hvis vi begynder at mistænke hinanden,« siger han og kommer med en opfordring til andre patientforeninger:

»Jeg håber, at andre patientforeninger vil stille sig frem og sige, at vi skal gøre, hvad der bliver sagt.«

B.T. har været i kontakt med Mai Manniche, som ikke kunne kommentere bruddet med Psoriasisforeningen, da hun var ude at gå en tur. Hun bad B.T. henvende sig på mail, men er endnu ikke vendt tilbage på denne.