Mai Manniches smykkevirksomhed, Jewlscph, fremlægger for 11. år i træk et årsregnskab med underskud.

'Selskabets resultat og økonomiske udvikling anes for mindre tilfredsstillende,' skriver Mai Manniche i ledelsesberetningen.

I det nyligt offentliggjorte årsregnskab for 2020 for anpartsselskabet Jewlscph ses det, at gælden i virksomheden er steget med 586.524 kroner. Gældsforpligtelserne er steget fra 4.278.591 kroner året forinden til 4.865.115 kroner i 2020.

Samtidig er virksomhedens negative egenkapital forværret med 620.184 kroner fra -3.437.193 kroner til -4.057.377 kroner. Ligeledes er bruttofortjenesten på 179.142 kroner fra regnskabet for 2019 blevet vendt til et bruttotab på 92.790 i 2020.

I 2019-regnskabet ansås udviklingen i virksomheden dog for direkte 'utilfredsstillende', fremfor blot 'mindre tilfredsstillende' som i det nye årsregnskab.

Dengang skrev Mai Manniche da også, at 'den nuværende situation omkring covid-19' gjorde, at det ikke var muligt at gøre sig forventninger til 2020-regnskabet.

I det nye regnskab har Mai Manniche – der har gjort sig særdeles bemærket for at kritisere regeringens coronarestriktioner – dog ikke kunnet undgå at forholde sig til coronasituationen.

I ledelsesberetningen under 'Usædvanlige forhold' har Mai Manniche nemlig markeret, at hun har modtaget coronastøtte fra staten. I noterne fremgår det, at de 92.000 kroner er kompensation for tabt omsætning og indgår i bruttotabet.

Mai Manniche er administrerende direktør i smykkevirksomheden Jewlscph. Derudover ejer hendes mor, lægen Vibeke Manniche, 20% af virksomheden, mens hendes far, overlægen Peter Riis Hansen, ejer 10% af virksomheden.
Mai Manniche er administrerende direktør i smykkevirksomheden Jewlscph. Derudover ejer hendes mor, lægen Vibeke Manniche, 20% af virksomheden, mens hendes far, overlægen Peter Riis Hansen, ejer 10% af virksomheden. Foto: Kasper Palsnov
Vis mere

'Som følge af covid-19 har selskabet i regnskabsåret modtaget kompensation fra statens hjælpepakker, der har påvirket årets resultat positivt med t.kr. 92 før skat,' skriver Mai Manniche.

Samtidig er personaleomkostningerne for virksomhedens to beskæftigede medarbejdere faldet drastisk med 236.515 kroner fra 548.831 kroner i 2019 til 312.316 kroner i 2020.

Det fremgår dog ikke af årsregnskabet, at Mai Manniche og hendes anden ansatte også skulle have modtaget lønkompensation fra statens hjælpepakker.

'I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder,' skrives det dog – som tidligere – under den anvendte regnskabspraksis.

Men trods de røde tal for 2020-regnskabet forventes det, som det vanligt har stået i Jewlscphs årsregnskaber, at den økonomiske udvikling i virksomheden vil vende til det bedre i næste regnskab.

'Selskabet forventer et forbedret resultat for det kommende år,' skrives der i ledelsesberetningen.