Der er ikke styr på økonomien på Valdemars Slot, når Caroline Fleming lever i London. Familien har bemærket det.

Caroline Fleming er den første kvinde nogensinde, der har overtaget Valdemars Slot som kommende arving. Men den kendte tv-baronesse bor i London. Alt imens forværres økonomien på slægten Iuel-Brockdorffs idylliske gods på Tåsinge år for år.

De seneste to år løber det samlede driftsunderskud for alene skovselskabet Nørreskoven op på ca. 1,9 mio., mens egenkapitalen langsomt svinder ind. Og det gør det ikke bedre, at eksen Rory Fleming nu praktisk talt ejer netop det firma alene.

Hos familien er det tydeligt at spore en ærgrelse over, at Caroline Flemingr har valgt London og ikke vender hjem til Valdemars Slot. Talentet kunne være brugt godt på slottet, bemærkes det. Og Caroline Flemings granonkel Niels Iuel-Brockdorff nævner, at slottets økonomi faktisk var i fin stand, da det blev renoveret og åbnet som museum i midten af halvfemserne.

- De ( Niels Iuel-Brockdorff og hustruen Molise -Carolines far og stedmor red.) knoklede virkelig 24-7 for at få det op at stå. Full marks for det. Det er en meget stor bedrift, og det kan jeg kun have den største respekt for, fortæller Niels Iuel-Brockdorff.

- Men hvad pokker fremtiden bringer. Det ved jeg ikke, lyder det fra Carolines granonkel.

Caroline Fleming bor nemlig til daglig i London, selvom hun officielt i 2002 -dengang med Rory Fleming som ægtemand og partner -overtog driften af slottet. Og siden dengang er det ikke gået fremad.

Og den store distance til barndomshjemmet, der bl. a. rummer driften af en slotsbutik, to museer, en kirke, en anløbsbro til dampfærgen Helge, restaurant og cafeer samt i alt 732 hektar, er ikke let at klare fra Chelsea, hvor Caroline Fleming i flere år har haft bolig i en mondæn lejlighed.

- Udefra set kan man blot konstatere, at det i hvert fald ikke kører, som da Niels og Molise arbejdede med det,« lyder det fra granonklen Niels Iuel-Brockdorff, der beundrede, hvordan Caroline Flemings far og stedmor fik slottet op at stå igen i 90erne efter en længere periode med økonomiske problemer.

- Det tilkommer ikke mig at tale om. Men det har altid været den ældste søn, der som arving tog over, når de gamle trak sig tilbage. Det er faktisk første gang nogensinde i slægtens historie, at det er en kvinde, der er den ældste. Men valget er naturligvis 100 pct. hendes, som det også en dag vil være hendes søns valg. Hendes fantastiske talenter kunne bare være brugt så godt på Valdemars Slot, siger Niels Iuel-Brockdorff.

Carolines ældste barn er sønnen Alexander, der hele livet har boet i London. Det er endnu ikke klart, hvordan arven til Caroline Flemings tre børn -hvoraf den sidst tilkomne er søn af Nicklas Bendtner -fordeles.

- Udefra set kan man blot konstatere, at det i hvert fald ikke kører, som da Niels og Molise arbejdede med det Niels Iuel-Brockdorff, om Carolines far og stedmor.

Læs hele fortællingen om Carolines historie - og fremtidens valg i B. T. i morgen, søndag.