Kronprinsparrets beslutning om at trække Prins Christian ud af Herlufsholm kostskole og droppe planerne om at lade prinsesse Isabella starte er direkte motiveret af en pressemeddelelse lørdag.

Her meddelte bestyrelsen på skolen sin afgang som en direkte konsekvens af det høringssvar, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har sendt til Herlufsholm.

Ifølge høringsvaret er et påbud på vej, som skal sikre elevernes trivsel med blandt andet handlingsplaner og konsekvent håndtering af mobning og krænkelser.

Med pressemeddelelsen fulgte også et 41 sider langt høringssvar, hvor kritikken af Herlufsholms bestyrelse og dets formand Torben von Lowzow er sønderlemmende. Professor Peter Allerup fra Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) kalder over for Ritzau kritikken historisk hård.

Torben von Lowzow har sammen med resten af Herlufsholms bestyrelse valgt at trække sig.
Torben von Lowzow har sammen med resten af Herlufsholms bestyrelse valgt at trække sig. Foto: Stine Bidstrup
Vis mere

STUK gennemgår systematisk de mange sager om ydmygelser, krænkelser og mobning rettet imod specielt de yngre 1. g-elever på kostskolen. Sager, som blandt andet involverer fingre i endetarmen, slag, tæsk, voldtægt og ydmygelser ved for eksempel at tvinge en elev til at drikke andre elevers urin.

Dernæst beskriver den, hvordan forholdene på skolen er i strid med flere paragraffer i gymnasieloven, som skal sikre elevernes trivsel.

Men STUK nøjes ikke med at føre bestyrelsen på skafottet. Styrelsen svinger også øksen.

'Det er styrelsens foreløbige vurdering, at bestyrelsens varetagelse af sine opgaver for at sikre, at skolens overholdelse af disse grundlæggende regler i lovgivningen har været til stede, har været meget utilstrækkelig og i en vis grad medvirkende til, at skolen ikke har overholdt disse centrale regler i lovgivningen,' står der blandt andet i høringssvaret.

Dermed køber STUK ikke bestyrelsens ofring af rektor Mikkel Kjellberg og de tiltag, som blev offentliggjort, umiddelbart efter dokumentaren blev vist – herunder ansættelsen af en trivselskonsulent og afskaffelse af præfektordningen og andre forældede traditioner som eksempelvis organiserede slåskampe.

Selvom STUK erkender, at tiltagene isoleret set er gode, har man ikke tillid til den siddende bestyrelse.

'Styrelsen finder det helt utilstrækkeligt, at bestyrelsen og skoleledelsen i lang tid ikke har anerkendt, at der er tale om et kulturproblem, men har fastholdt, at der er tale om enkeltsager,' skriver styrelsen og fortsætter:

'Bestyrelsen og skoleledelsen har ikke en reel erkendelse af, at skolens rammer (kultur, pædagogik, traditioner mv.) har en væsentlig betydning for at forebygge mobning og mistrivsel. Denne forståelse er efter styrelsens opfattelse en afgørende forudsætning for et opgør med udfordringerne.'

Herlufsholm kostskole har været udsat for heftig kritik på grund af sager om mobning og krænkelser.
Herlufsholm kostskole har været udsat for heftig kritik på grund af sager om mobning og krænkelser. Foto: Asger Ladefoged
Vis mere

I redegørelserne til STUK har Herlufsholm Kostskole oplyst, at skolen har registreret 13 sager fra februar 2020 til marts 2022 vedrørende blandt andet tyveri, hærværk, vold, mobning, krænkelser, herunder seksuelle krænkelser.

Derudover har der været en episode med et slag i ansigtet på en elev, der måtte på skadestuen og blive syet. I februar 2022 fandt desuden en voldtægt sted, hvor en elev efterfølgende blev dømt. Alligevel fik gerningsmanden lov til at blive på skolen, fremgår det af høringssvaret. Gerningsmand og offer var, fremgår det af omtaler af retssagen, begge drenge.

STUK mener ikke, at hverken direktion eller ledelsen på Herlufsholm har erkendt problemets omfang:

'Styrelsen er således enig med bestyrelsen i, at sagerne tegner et alvorligt billede, men ikke enig i, som skolens bestyrelse tidligere i sagsforløbet har angivet, at der er tale om et relativt mindre antal, og at niveauet af hændelser ikke er alarmerende,' skriver styrelsen.

STUK beskriver også, hvordan bestyrelsesformand Torben von Lowzow efter kontakt med forældre til sanktionerede elever har bedt den tidligere rektor på skolen, Flemming Zachariasen, om at håndtere sagerne anderledes. Der har desuden stået i den tidligere rektors kontrakt, at alle bortvisninger skulle forhandles med bestyrelsesformanden.

'Oplysningerne om bestyrelsesformandens tætte involvering i håndteringen af enkeltsager giver også grund til bekymring for, om der i de konkrete sager har været varetaget uvedkommende hensyn, herunder hensyn til »kundeinteresser« og »skolens ry og rygte« frem for saglige pædagogiske hensyn,' skriver STUK blandt andet.

Afgående bestyrelsesformand Torben von Lowzow siger til B.T., at han er uenig i styrelsens konklusioner. Men hvad han er uenig i, vil han ikke sige.

»Det bliver den kommende bestyrelse, der kommer til at svare på det,« siger han.

Af høringssvaret fremgår det, at Herlufsholm har frem til 8. august 2022 til at indsende bemærkninger. Påbuddet fra STUK skal effektueres fra 2023.

Kronprinsparret lægger ikke skjul på, at rapporten fra STUK har medvirket til deres valg:

»Store beslutninger skal træffes på et oplyst grundlag. Det grundlag har vi nu,« skriver kronprinsparret på dets hjemmeside.