I 485 dage kunne Jeppe Storm ikke selv bestemme, om han havde lyst til at gå en tur, besøge sine venner eller for den sags skyld være alene med sin kæreste.

Den 36-årige socialpædagog fra Herning sad varetægtsfængslet i 16 måneder, fordi politiet mistænkte ham for sammen med to andre mænd at have indsmuglet og handlet med flere kilo kokain.

Alle tre mænd nåede at blive idømt årelange fængselsstraffe ved byretten i Herning, inden Jeppe Storm til sidst endte med at blive pure frikendt i Vestre Landsret. De to andre mænd blev også dømt af landsretten.

- Efter min anholdelse i november 2012 havde jeg aldrig forestillet mig, at jeg skulle ende med at komme til at sidde 16 måneder bag tremmer for noget, som jeg aldrig havde gjort. Det har simpelt hen været forfærdeligt, siger Jeppe Storm til BT.

For lille erstatning

Han er netop blevet tilkendt en erstatning på 372.500 kr. for sin uberettigede varetægtsfængsling. Et beløb, som han på ingen måde synes opvejer de store konsekvenser, som det lange ophold bag tremmer har haft for ham.

- Jeg havde intet med den kokainsag at gøre, men blev spærret inde på seks en halv kvadratmeter 23 timer i døgnet. Det er virkelig forfærdeligt at sidde varetægtsfængslet i Danmark, og for mit vedkommende blev det ikke bedre af, at jeg har en voldsom tarmsygdom, fortæller han.

Alvorligt syg

Jeppe Storm lider af kronisk betændelse i mavetarmkanalen, som betyder, at han skal meget hyppigt på toilettet. Trods en lægeerklæring på at skulle sidde i en celle med toilet, var det ikke altid tilfældet under fængselsopholdet, hvor han nåede at blive flyttet syv gange. Nogle gange var han tvunget til at forrette sin nødtørft i en pose i en skraldespand.

- Det var forrykt. Folk herhjemme var helt oppe at køre over de forhold, som de fængslede Greenpeace-aktivister blev budt under opholdet i Rusland, men jeg nåede da at tænke, at det nok havde været bedre end de danske celler, hvor isolation er så udbredt, siger han.

Rent psykologisk føler Jeppe Storm selv, at han er sluppet nådigt igennem den ufrivillige indespærring:

- Jeg kender til to selvmord undervejs i de arresthuse, hvor jeg var placeret, men så langt nåede jeg ikke at komme ud. Det er faktisk først nu, efter at jeg er kommet ud, at det rigtig har ramt mig, for jeg var ved min anholdelse i et afklaringsforløb til fleksjob som socialpædagog. Der er jeg nu bombet helt tilbage og sat ud af spillet, fordi jeg ikke kan dokumentere et løntab. Og ifølge kommunen kan jeg ikke få sygedagpenge, fordi jeg ikke har haft tilknytning til arbejdsmarkedet i det sidste halve år.

Dumt at blive frikendt

- I fængslet fik jeg at vide, at tingene ville være på standby, indtil jeg kom ud. Når det er politiet - og dermed staten - der har lavet et overgreb på mig, så regnede jeg saftsuseme også med, at staten vil sørge for, at jeg ikke taber på det.

- At blive frikendt i landsretten var det dummeste, jeg kunne gøre. Hvis jeg bare havde tilstået anklagerne, så havde min tid i fængslet været afsoning af en straf, og så havde jeg fået hjælp i alle ender og kanter, når jeg kom ud. En kontaktperson fra Kriminalforsorgen og en sagsbehandler fra kommunen til resocialisering.

Straffes af kommunen

- Nu er der intet. De myndigheder, som jeg har talt med, spæner i hver sin retning. Jeg er forarget over, at jeg over for kommunen bliver straffet for, at politiet uberettiget har spærret mig inde. Og erstatningen på de 372.500 kr. opfatter jeg som en hån. Det står slet ikke mål med konsekvenserne, tilføjer Jeppe Storm.

Derfor vil han sammen med sin advokat forsøge at få erstatningen forøget.