Professor: International forskning dumper udviklingsbistand

Professor i nationaløkonomi på Aarhus Universitet, Christian Bjørnskov, mener, at den massive internationale forskning på effekten af udviklingsbistand har vist, at ulandshjælpen slet ikke virker.

En kontroversiel udtalelse der har fået udviklingsminister Rasmus Helveg Petersen til at sige sige, at Bjørnskov står alene i hele 'verden' med det 'ekstreme synspunkt'. Danmark giver cirka 16 mia. kr. årligt i ulandsbistand.

Bjørnskov afviser ministerens svar.  

Ser man på den langsigtede økonomiske udvikling peger 80 pct. af de internationale studier på, at gevinsten for modtagerlandet er et rundt nul. 10 pct. af studierne finder en positiv effekt, men er overvejende lavet af folk med tætte forbindelser til donororganisationer. De sidste 10 pct. finder hjælpen direkte skadelig, men er typisk lavet af folk med tætte forbindelser til stærkt konservative, amerikanske tænketanke, fortæller Bjørnskov.

- 40 års forskning har vist, at rigtig mange lokale indsatser virker fint. Men ulandshjælpen har bivirkninger på et nationalt plan, der trækker lige så meget i den anden retning. F.eks. skaber det problematikker som at skade udviklings-modtagernes konkurrenceevne, og bistanden kan desuden få uhensigtsmæssige politiske effekter i modtagerlandende, fordi man ofte kommer til at belønne uansvarlig politik, forklarer Christian Bjørnskov.

Han har en direkte anbefaling til et område, hvor politikerne rent faktisk kunne gøre gavn.

- Diskussionen kunne i stedet passende dreje sig mod EU’s landbrugspolitik, som man i årevis har været klar over, er skadelig for verdens fattige lande, uden at der er sket noget som helst.

Tror du, at danske politikere har modet til at rette sig efter den forskning, som professoren beskriver? Deltag i debatten under historien: