Det har været 12 hårde måneder for mange danske aktionærer. Meget hårde, endda.

Men der er lys for enden af kursfaldstunellen – hvis du holder tungen lige i munden.

Sådan lyder det fra Finans Danmark, som er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark.

Men først de kolde – og hårde – fakta.

I gennemsnit er fonde med danske aktier faldet med hele 16 procent siden august 2021. Det er det største etårige fald de seneste 10 år.

Hvad bør du så gøre, hvis du er en af de mange danskere, som har set investeringens værdi skrumpe en hel del ind?

Ifølge Finans Danmark bør du ikke sælge ud med kurstab, men forholde dig i ro.

»Tallene fortæller to historier,« siger Kåre Valgreen, som er investeringschef i Finans Danmark.

Den historie, som fylder lige nu er, at de danske aktier – præcis som de øvrige europæiske – er hårdt ramt af inflation, stigende renter, recessionsfrygt og krigen i Ukraine.

»Det har samlet set givet en større, længerevarende mavepuster til aktierne i Europa, end vi har set længe,« siger Kåre Valgreen.

Der er ifølge Finans Danmark også en helt anden historie bag de voldsomme kursfald.

»Men samtidig fortæller de også noget om de danske aktiers stærke performance de sidste 10 år. Investorer, der har ligget med danske aktier over flere år, har generelt oplevet meget flotte afkast det seneste årti. Det understreger, at investeringer i aktier bør foretages med lang tidshorisont,« siger han.

Kåre Valgreen understreger sin pointe ved at tage de meget langsigtede briller på.

Siden årtusindskiftet har det dårligste femårige afkast været et tab på 24 procent. Men ses afkastet over en tiårig periode er sagen en ganske anden.

Den dårligste tiårige periode for de danske aktiefonde siden år 2000 har således givet et gennemsnitligt afkast på 59 procent. Den bedste tiårige periode siden årtusindskiftet har givet et gennemsnitligt afkast på hele 511 procent for de danske aktiefonde.

»De fleste investorer er nok opmærksomme på, at jo længere tid de er i markedet, desto større afkast kan de forvente at få. Men lige så væsentligt er det, at risikoen for at måtte tage et tab mindskes med længere tidshorisonter,« siger Kåre Valgreen.

Han tilføjer, at historikken dermed viser, at du ved at være tålmodig historisk set får et fornuftigt afkast – også selvom du i første omgang kom ind på aktiemarkedet på et uheldigt tidspunkt og blev ramt af kursfald kort efter at have foretaget investeringerne.

Det største årlige tab for de danske aktiefonde siden årtusindskiftet blev registreret under finanskrisen. I januar 2009 var fondene i gennemsnit faldet med hele 48 procent sammenlignet med samme måned året forinden.