Det var et stort chok for Kirsten og Bjarne Jensen fra Solrød, da det i slutningen af sidste uge gik op for dem, at de står til en prisstigning på 450 procent – eller 1.800 kroner om måneden - for at rejse med offentlig transport.

En historie, parret tirsdag fortalte i B.T. Nu viser det sig, at deres situation kun var toppen af isbjerget. En opgørelse viser, at titusinder af pensionister står til lignende prisstigninger.

Årsagen er en ny reform af taksterne for pensionister for offentlig transport på Sjælland.

En reform, der træder i kraft til sommer, og som betyder, at otte ud af ti af de pensionister, som i dag får rabat med et pensionistkort, står til at blive ramt af solide prisstigninger.

Det viser en intern opgørelse, som Incentive har foretaget for Movia og DOT.

Her fremgår det, at 59.000 ud af 72.000 pensionister, som har pensionistkort, står til en prisstigning.

31.000 af dem står til en prisstigning på mellem to og 50 procent.

13.000 af dem står til en stigning på mellem 50 og 100 procent.

6.000 af dem står til en prisstigning på mellem 100 og 200 procent.

9.000 af dem står til den helt store hammer og en prisstigning på mindst 200 procent.

Tallene, som Ældre Sagen har fået udleveret af DOT, får nu Ældre Sagen til at skride til handling.

Siden B.T. tirsdag bragte historien om den vilde prisstigning til Kirsten og Bjarne, er Ældre Sagen blevet væltet af henvendelser.

Og efter flere dages granskning af tallene og konsekvenserne af reformen, mener Ældre Sagen ikke, at situationen er holdbar.

»Man rammer tusinder af mennesker, som er dybt afhængige af de her kort, med en kæmpe prisstigning og et helt anderledes produkt. Og man gør det med meget kort varsel. Det er voldsomt,« siger Rikke Hamfeldt, konsulent i Ældre Sagen:

»Vi mener simpelthen ikke, det er holdbart. Vi føler os ikke trygge ved, at det her er den rigtige model. Så vi henvender os i dag til transportministeren (Benny Engelbrecht (S), red.) og Movia og anmoder om, at man udsætter den her reform og gentænker den.«

Rikke Hamfeldt undrer sig over, at Ældre Sagen slet ikke er taget med på råd i udarbejdelsen af reformen og mener, at den nuværende reform er alt for brat en overgang.

»Det er en gruppe sårbare pensionister, der får voldsomme prisstigninger her, og det har meget stor betydning for deres liv. Så vi mener, at det her skal udsættes og gentænkes.«

Ældre Sagen forklarer samtidig, at det en reform, som rammer voldsomt skævt geografisk.

70.000 af de 72.000, der i dag har pensionistkort, bor i Region Hovedstaden.

DOT, der står for at indføre reformen, forklarede mandag til B.T., at man har lavet reformen, fordi man har fået til opgave at sørge for, at en pensionistordning kommer flere til gode.

Og det vil ordningen også gøre, viser tallene.

I stedet for pensionistkortene, som man i dag betaler et fast beløb for i kvartalet, indføres nemlig 40 procent rabat på rejser med rejsekortet og 25 procent rabat på pendlerkort for alle pensionister.

Det betyder groft sagt, at mens 59.000 med pensionistkort står til at skulle betale mere, er der omkring 143.000 pensionister - der indtil nu ikke har haft pensionistkort og derfor ikke fået rabat - som står til at skulle betale mindre.

Eskil Thuesen, talsmand for DOT, forklarede mandag til B.T., at man er klar over konsekvenserne, men at man føler, at modellen er den bedste løsning.

Om de pensionister, der står til en stor prisstigning, sagde Eskil Thuesen:

»Jeg kan godt forstå, at det er en stor omvæltning, men vi har skullet lave et ensartet system, der kan tilgodese flere,« siger Eskil Thuesen:

»Jeg synes, at alle, der er i tvivl om, hvad det koster fremover, skal ringe til DOT's kundeservice og se på, hvad der er den bedste løsning fremadrettet.«

Transportminister Benny Engelbrecht har bedt DOT redegøre nærmere for deres beslutning og uddybe, om man har overvejet alternative løsninger.