Fremover skal du ud at tjekke måleren fire gange om året.

Hvis du altså har gas.

Danmarks største gasdistributør, Evida, skriver, at du fremover skal aflæse gasmåleren fire gange om året i stedet for én som hidtil.

Første gang med den nye aflæsning bliver 30. juni 2023.

Som begrundelse skriver Evida:

»På den måde vil der være bedre overensstemmelse mellem forbrug og regning, hvis der sker større ændringer i dit forbrug.«

Hvert kvartal vil du modtage en opgørelse og en acontorate.

Din acontorate får forskellig størrelse, fordi de nu dækker det forventede forbrug i et bestemt kvartal.

»Vi bruger mest gas om vinteren, når det er koldt, og mindst om sommeren, når det er varmt. Derfor vil dine acontorater i den kolde del af året være større end i den varme del. Det giver det samme på årsbasis,«  skriver Evita.

Du skal fremover aflæse i juni, september, december og marts. Måneden efter din aflæsning får du en opgørelse og acontorate til betaling den 6. i næste måned.

Bor du i Nordjylland, Midtjylland eller hovedstadsområdet, får du i april en besked fra Evida om at årsaflæse din gasmåler. Det skal du stadig gøre, så du kan få en årsopgørelse.