Den heftige og til tider følelsesladede offentlige debat om perioden, hvor mange danske bankkunder måtte betale negative renter af deres indestående, bliver nu flyttet ind i retslokalerne.

Forbrugsombudsmanden har stævnet Jyske Bank. En sag, som i yderste konsekvens kan danne præcedens og sende store summer tilbage til danske bankkunder, lyder det.

Helt konkret mener Forbrugerombudsmanden ikke, at det var lovligt, at Jyske Bank opkrævede negative renter på en lang række af kundernes konti.

»Det er en god og vigtig sag at få afklaret. Hvis der er foregået noget ulovligt, så går det jo ikke, at forbrugerne er blevet snydt,« lyder det fra Mads Reinholdt, direktør i Forbrugerrådet Tænk:

»Hvis det viser sig, at det ikke har været lovligt at opkræve negative renter, så er det rigtig, rigtig mange danskere, der er omfattet. Og så er det store beløb, det her drejer sig om.«

Han forklarer, at Forbrugerrådet Tænk aldrig selv har mistænkt, at det var direkte ulovligt, selvom man flere gange har været ude med riven efter de negative renter.

»Det er vigtigt at få afklaret. Og jeg tænker, at det er en afgørelse, som vil danne præcedens. De vilkår, der gælder hos de forskellige banker, er skrevet meget enslydende. Så selvom det her specifikt drejer sig om Jyske Bank, vil jeg tro, sagen danner præcedens,« siger Mads Reinholdt:

»Nu skal vi lige se sagens forløb. Det kan gå begge veje. Vi har set en række vurderinger – blandt andet i EU-regi – som peger på, at negative renter er lovlige. Så lad os se udfaldet. Det bliver en lang proces.«

Hos Finans Danmark, der repræsenterer bankerne, er man mildest talt ikke helt enig i Forbrugerombudsmandens vurdering af sagen.

»Finans Danmark er ikke enige i synspunktet om, at beregning af negativ rente kræver særskilt hjemmel i bankernes forretningsbetingelser, da der hverken er danske regler eller EU-regler, der forbyder opkrævning af negative renter,« siger Kjeld Gosvig-Jensen, juridisk direktør i Finans Danmark:

»Finanstilsynet har vurderet og fastholdt, at der ikke er lovregler, der hindrer, at bankerne kan opkræve negative renter. Et resultat, også EU-Kommissionen er kommet frem til. Dertil kommer, at Det Finansielle Ankenævn i flere sager har givet banker medhold i, at bankerne havde hjemmel til at indføre negativ rente. Derfor er vi uenige i Forbrugerombudsmandens vurdering.«

Falder sagen helt klart og tydeligt ud til Forbrugerombudsmandens side, er der ingen tvivl om, hvad Forbrugerrådet Tænk vil anbefale.

»Så vil vores indstilling være, at der skal tilbagebetales beløber med renters rente. Men selv hvis vi ender der, vil det være en meget omfattende opgave. Så lad os se, hvor det ender, før vi begynder at kræve alt muligt,« siger Mads Reinholdt.

Hverken Finans Danmark eller Forbrugerrådet Tænk ligger inde med tal for, hvor mange penge danskerne er blevet opkrævet i negativ rente. 

Jyske Bank har i en udtalelse påpeget, at der stod i de vilkår, kunderne skrev under på, at renten var variabel og kunne ændres. Derfor mener banken, at det var berettiget at opkræve negative renter.