Det er ikke ligefrem en nyhed, at mange års indbetaling til pension giver en højere pension end få års opsparing.

Men det er nyt, at der er sket et boom i andelen af studerende, der er under 20 år, når de begynder på en videregående uddannelse.

Og bare et år mere med pensionsopsparing vil give ganske pæne ekstra forbrugsmuligheder i seniorårene. Det skriver finans.dk på baggrund af en analyse fra pensionsselskabet PFA.

Det er navnlig på de mellemlange og korte videregående uddannelser, at de nystartede studerende er blevet yngre.

I år er der eksempelvis hele 74 procent flere optagede, som er yngre end 20 år, på de kommunikationsfaglige uddannelser sammenlignet med sidste år. På CBS er gruppen af nystartede studerende under 20 år vokset med 43 procent.

Det er historisk, at optaget af unge under 20 år stiger så markant, bemærker forbrugerøkonom i PFA Carsten Holdum.

Han peger på, at en del af forklaringen formentlig er coronapandemien, som har lagt en dæmper på mulighederne for at at bruge et sabbatår på at rejse jorden rundt.

Hvis man forudsætter, at de studerende som følge af den tidlige studiestart også får deres første fuldtidsjob et år tidligere – som 29-årig i stedet for som 30-årig – vil deres pensionsopsparing stige med 100.000 kroner før skat. Det gælder en almindelig lønmodtager med en årsindtægt på 450.000 kroner og en pensionsopsparing på 15 procent, viser PFAs beregninger.

Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA Pension.
Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA Pension. Foto: Ida Guldbæk Arentsen
Vis mere

I stedet for at forlade arbejdsmarkedet som 69-årig med en pensionsopsparing på 2,9 millioner kroner, vil man kunne forlade jobbet med en opsparing på 3,0 millioner.

Det svarer til, at pensionen bliver 3,5 procent højere med et år ekstra på arbejdsmarkedet.

Hvis man kommer ud i et mere løntungt job med en årsindtægt på 800.000 kroner, vil pensionsopsparingen vokse med knap 180.000 kroner fra 5.161.000 kroner til 5.341.000 kroner, viser PFAs beregninger.

Politisk har der længe været et ønske om, at unge starter tidligere og kommer hurtigere igennem studierne.

Det er ikke bare godt for samfundsøkonomien og erhvervslivet, som lige nu skriger efter kvalificeret arbejdskraft, men også for den enkeltes muligheder som senior, påpeger Carsten Holdum.

»Lidt forsimplet sagt kan man sige, at jo tidligere, man starter med at uddanne sig, desto større frihed kan man opnå på længere sigt. Man kan vælge at lægge sine penge i pension, holde en eller to dage fri om ugen i den sidste periode af arbejdslivet eller udnytte den øgede økonomiske frihed til at opkvalificere sig senere i livet.«