Lyt til artiklen

Danske elforbrugere skal fra nytår betale mere for at benytte elnettet.

Fra 1. januar 2023 hæver elnetselskabet Radius den såkaldte nettarif for selskabets cirka en million danske kunder.

»Det er rigtig ærgerligt, at det kommer på et tidspunkt med mange andre prisstigninger i samfundet. Men vi er også ramt af de her ekstraordinært høje elpriser i samfundet,« siger Cäthe Juul Bay-Smidt, der er funktionschef i Radius, til B.T.

Prisændringerne vil betyde, at en almindelig husstand i gennemsnit skal betale 100 kroner ekstra om måneden for at få transporteret strøm gennem elnettet og frem til kontakterne i boligen.

»Vi har selv en stor elregning, fordi vi skal ud og købe strøm på elmarkedet til at dække nettabet, som er den strøm, der uundgåeligt går tabt i nettet, når vi transporterer strøm ud til kunderne. Vi er jernbanenettet, mens elselskaberne er togene, der kører på skinnerne,« forklarer Cäthe Juul Bay-Smidt.

Som noget nyt bliver Radius' tarifpriser fra nytår mere tidsdifferentierede.

Den dyreste tarifpris vil være i aftentimerne mellem klokken 17 og 21, hvor elnettet er mest belastet af kundernes forbrug.

Prisen vil i tidsrummet blive fordoblet til 191,35 øre pr. kilowatt-time frem til slutningen af vinterhalvåret.

Til gengæld indføres der en lavere pris i nattetimerne end hidtil. Mellem klokken 24 og 06 vil det koste 21,26 øre i nettarif for en kilowatt-time.

»Formålet er at sprede danskernes strømforbrug bedre ud over døgnets 24 timer. Vi vil gerne skabe et incitament til, at kunderne flytter det forbrug, der er muligt at flytte.«

»Her tænker vi ikke på madlavning, men det vil for eksempel være smartere og billigere at oplade sin elbil om natten i stedet for om aftenen. På den måde kan vi udnytte elnettet bedre og mindske behovet for at udbygge det. Det er samlet set den billigste løsning for os allesammen,« siger Cäthe Juul Bay-Smidt.

På minussiden skal det tilføjes, at de resterende tider på døgnet kommer til at koste cirka 63,4 øre i nettarif per kilowatt-time. Også dette er en markant stigning sammenlignet med det nuværende prisniveau.

Stigningen skyldes dog alene stigninger i elprisen, oplyser Radius.

For en almindelig privat husholdningskunde udgør det, man betaler til sit elnetselskab (nettarif og netabonnement), typisk cirka 13 procent af den samlede elregning.