Det er knastørt i naturen, og flere steder i landet er brandfaren allerede meget høj, viser brandfareindekset.

Men hvordan er du stillet, hvis dit sommerhus eller din bolig bliver ædt af flammer? Eller du måske kommer til at sætte ild i naboens skur med din grill? 

B.T. har allieret sig med forsikringsekspert Anne Garde Slothuus fra Forsikringsoplysningen for at skaffe svarene.

Den gode nyhed er, at langt de fleste allerede er forsikret imod brand.

»Er du boligejer, er en brandforsikring et krav fra din bank og realkreditinstitut, for at du kan låne penge til huskøbet,« fortæller forsikringseksperten. Derfor har de fleste brandforsikringer med i deres hus- eller fritidshusforsikring.

Brandforsikringen dækker imidlertid normalt ikke indbo, der er brændt eller beskadiget ved en brand eller under slukning af en brand. Du skal have tegnet en indboforsikring for at have det dækket.

Hvis du har betalt gælden i din bolig eller dit fritidshus ud, er det ikke et lovkrav, at du har en brandforsikring.

Forsikringen dækker dog ikke, hvis der er tale om grov uagtsomhed fra din side.

Hvordan er du så stillet, hvis du starter en brand, der breder sig til naboen? For eksempel i forbindelse med afbrænding af haveaffald, eller da mælkebøtterne mellem fliserne skulle udryddes med en ukrudtsbrænder?

»Det vil i første omgang være naboens forsikring, der dækker, og så skal det vurderes, om du har handlet uansvarligt og kan gøres ansvarlig,« fortæller forsikringseksperter.

»Man vil kigge på, hvordan du har handlet i situationen. Har du for eksempel forladt et bål, så det ikke har været under opsyn, eller har du ikke taget forholdsregler ved at have vand i nærheden til at kunne slukke ild med. Men det vil altid være en afvejning i den enkelte situation, om du kan gøres ansvarlig,« fortæller Anne Garde Slothuus.

»Så selvom man føler skyld ved at have startet branden, er det ikke ensbetydende med, at man er erstatningsansvarlig,« forklarer forsikringseksperter.

Hvor meget kan man risikere at hæfte for?

»Man hæfter for det beløb, som skaden løber op i. Din forsikring vil normalt dække 2 til 10 millioner for tingskade, og 5 til 10 millioner på personskade,« siger hun og fortsætter.

»Man kan sagtens være i den situation, at forsikringen ikke dækker, fordi man handler groft uansvarligt. Det vil dog altid komme an på den enkelte situation.«

I så fald skal man altså selv betale det fulde beløb for den skade, man har forårsaget.