Lyt til artiklen

Flere hundrede tusinde sygeplejersker, sosuer, pædagoger og andre offentligt ansatte i landets kommuner og regioner kan se frem til at få ekstra i lønningsposen til efteråret.

Som led i deres overenskomster for 2021-2024 bliver lønnen nemlig – ud over den nagelfaste, aftalte lønstigning – efterreguleret med lønudviklingen på det private arbejdsmarked.

Og de privatansattes lønninger er steget mere, end det blev forudsat i overenskomsterne.

På det kommunale område lød skønnet i overenskomstaftalen fra 2021, at lønnen skulle opreguleres med omkring 0,18 procent 1. oktober 2023 og med cirka 0,17 procent for offentligt ansatte i regionerne oven i de henholdsvis 0,81 procent og 0,78 procent, som ligger fast i overenskomsterne.

Men reguleringsprocenterne på 0,18 procent og 0,17 procent er blevet overhalet af virkeligheden.

Det fastslår professor emeritus og arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen og Jakob Bang, forhandlingsdirektør i FOA, der blandt andre organiserer sosuerne.

»Vi regner med, at reguleringsprocenten vil give noget mere, end vi oprindelig forudsatte. Men hvor meget mere tør jeg ikke sige,« siger Jakob Bang og uddyber:

»Den motor, som den private lønudvikling er for lønudviklingen i den offentlige sektor, har kørt lidt stærkere end forventet, og derfor forventer vi også en lidt højere udmøntning på reguleringsordningen.«

Offebtligt ansatte sosu-assistenter får opreguleret deres løn 1. oktober.
Offebtligt ansatte sosu-assistenter får opreguleret deres løn 1. oktober. Foto: Mads Claus Rasmussen
Vis mere

Forudsat at der bliver lagt 0,5 procent oven i reguleringsprocenterne, vil en offentlig ansat med en løn på 30.000 kroner før skat om måneden stige med 150 kroner om måneden – ud over hvad der fremgår af overenskomsterne.

Samlet vil lønstigningen for en kommunalt ansat med en månedsløn på 30.000 kroner før skat i dette eksempel altså blive 1,49 procent (0,81 procent + 0,18 procent + 0,50 procent) svarende til en samlet lønstigning på 447 kroner om måneden fra 1. oktober i år.

Arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen tør ikke sætte et konkret tal på, hvor meget de offentligt ansatte vil få oven i den oprindelig skønnede reguleringsprocent, men siger:

»Jeg forventer ganske klart, at reguleringsprocenterne skal op.«

Han tilføjer, at fagforbundene for offentligt ansatte i øjeblikket har et vågent øje på de igangværende overenskomstforhandlinger for over 600.000 ansatte i den private sektor.

Deres overenskomster kommer nemlig til at lægge den øvre barre for, hvor meget de offentligt ansatte kan forhandle hjem, når deres overenskomster skal fornys i foråret 2024.