Det er begyndt at være højsæson for bryllupper i det danske land.

Men med de mange bryllupper, så kommer der også skilsmisser. En opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at cirka 40 procent af alle ægteskaber ender i en skilsmisse, inden de når guldbrylluppet.

Og det kan gå hen og blive en dyr fornøjelse – især for de danske kvinder, skriver Nykredit i en kommentar.

Et tilbageblik på sidste år viste, at 12.319 ægtepar blev skilt. Det svarer i gennemsnit til, at der dagligt var 34 ægtepar, som skulle forholde sig til en ny hverdag og ny økonomi.

Når man bliver gift, får man såkaldt formuefællesskab medmindre andet er aftalt i en ægtepagt. For at aftalen er gyldig, skal ægtepagten tinglyses.

Det giver blandt andet mulighed for at holde nogle værdier uden for bodelingen, inden de andre værdier deles ligeligt. Her er det typisk særeje på ejendomme, som man ønsker skal blive i en del af familien, og indbo, der er arvestykker.

Modsat den øvrige formue, som deles ligeligt i tilfælde af skilsmisse, bliver pensionsopsparinger som udgangspunkt ikke delt.

Det kan få store konsekvenser, hvis den ene part går fra ægteskabet med en noget større pensionsformue end den anden. 

Og det rammer ofte kvinder hårdest.

Ifølge Jeanette Kølbek, der er privatøkonom og formueekspert inden for opsparing, pension og investering hos Nykredit. Så skyldes det især to ting.

Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix
Vis mere

»For det første har kvinder typisk en mindre pensionsopsparing end mænd. Ifølge seneste opgørelse fra Danmarks Statistik var mænds pensionsopsparinger i 2021 i gennemsnit 34 procent større end kvinders.«

»For det andet lever kvinder længere end mænd. Derfor har kvinder behov for en større pensionsopsparing.«

Nogle af de mest hyppige årsager til, at der er forskel i pensionsformuerne er, at den ene har arbejdet på nedsat tid eller på længere barsel.

»Så er der lidt luft i budgettet, er det en rigtig god idé at kompensere den anden for faldet i pensionsindbetalingen, eksempelvis svarende til, hvad han eller hun er gået glip af ved en fuldtidsbeskæftigelse. Det kan gøres ved at lave en ekstra indbetaling på pensionsopsparingen eller en særskilt opsparing med særeje til den, som har haft mindre pensionsindbetalinger.«

»Er der ikke så meget luft i budgettet, eller ønsker man at bruge pengene på noget andet, så er det oplagt at få lavet en ægtepagt. Her kan man indbyrdes aftale fordelingen af pensionsopsparingerne, så begge kommer ud af ægteskabet med lige store pensionsformuer.«