Det er meget muligt, at boligpriserne kommer til at falde yderligere gennem resten af året.

Men – der er også et 'men', der kan være værd at lægge mærke til:

»Vi vurderer dog, at der bliver tale om relativt beskedne prisfald herfra, og at vi er omtrent tre fjerdedele igennem prisfaldene i denne omgang.«

Sådan lyder det i Nykredits seneste boligprisprognose, som seniorøkonom Svend Greniman Andersen og boligøkonom Mira Lie Nielsen har udarbejdet.

Hen over 2023 forventes det, at vi herhjemme gradvist vil se prisfaldene aftage yderligere og vendes til prisstigninger, når vi kommer ind i 2024:

»Vi mener, at boligpriserne i boligmarkedets dyreste områder i og omkring København og de andre større byer fortsat har et stykke vej ned, mens der nu kun venter begrænsede prisfald på boliger i de billigere dele af boligmarkedet,« forklarer Mira Lie Nielsen i en kommentar.

I boligprisprognosen lyder det, at hus- og ejerlejlighedspriserne faldt otte måneder i træk fra juli 2022 til februar i år, mens handelsaktiviteten er faldet til det laveste niveau i knap et årti.

»Efter årsskiftet er handelsaktiviteten dog så småt begyndt at stige igen, og selv når man tager højde for sæsonmønstre, lader vi til at have passeret bunden, hvad angår handler med både huse, ejerlejligheder og fritidshuse,« lyder det.

»Samtidig er prisfaldene også gradvist blevet mindre, og priserne steg rent faktisk lidt i marts ifølge tal fra Boligsiden. Det ser vi ikke som et udtryk for, at prisudviklingen på huse nu er vendt. Derimod er det snarere et udtryk for, at de største prisfald er bag os, og at vi med prisændringer tættere på nulpunktet også må forvente måneder med egentlige prisstigninger,« oplyses det videre i prognosen.

I en kommentar fortæller Mira Lie Nielsen, at boligmarkedet »overordnet set« har reageret som forventet på sidste års store rentestigninger.

»Vi er dog helt overordnet blevet en spids mindre pessimistiske i lyset af de seneste par måneders meget afmålte prisfald og det faktum, at antallet af bolighandler er øget pænt i 2023,« siger hun og tilføjer.

»Det tyder på, at de foreløbige prisfald på omtrent 10 procent for både huse og lejligheder på landsplan har været nok til, at flere købere har valgt at slå til. Men vi mener dog fortsat, at boligpriserne skal lidt længere ned hen over 2023 for at kompensere for de store rentestigninger mv. For ejerlejligheder forventer vi, at prisfaldene vil fortsætte ind i 2024 som følge af højere boligskat, når lejlighederne handles efter årsskiftet.«

Hvis prognoserne viser sig at være rigtige, er det ifølge B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen, »selvfølgelig godt nyt for boligejerne«:

»Det seneste års tid har været en brutal omgang for boligejernes friværdi, som i områder er faldet så hurtigt og drastisk, at det har givet et sug i maven at følge med i. Vi skal mange år tilbage for at se noget lignende,« siger han:

»Bor du eksempelvis omkring Hovedstaden, er det helt normalt, at din bolig er blevet mindst 500.000 kroner mindre værd siden sommeren 2022. Så alt, der peger på, at der er bare en smule godt nyt på vej, luner lige nu,« fortsætter Niels Philip Kjeldsen.

Han maner dog også til besindighed:

»Det er dog for tidligt at hæve armene. Der kommer flere prisfald. Det er forventningen på tværs af de forskellige bankers analyser. Så der er lidt mere smerte på vej, før det bliver godt igen,« siger han.