Lyt til artiklen

Inflationshjælpen fra pakken 'Vinterhjælp' fortsætter med at strømme ud på danskernes konti.

I dag, den 20. januar, er det over 550.000 danske husstande, der får ekstra penge ind på kontoen.

Den 5. januar var det omkring 280.000 pensionister, der modtager ældrecheck, som fik 2.500 kroner udbetalt.

Knap en uge senere var det så 300.000 danskere, som i marts 2022 helt eller delvist modtog førtidspension, seniorpension, tidlig pension, efterløn eller fleksydelse, der fik 2.000 kroner udbetalt.

Og her den 20. januar er det så børnefamilierne, der får lidt ekstra ind på kontoen.

Det er ekstra penge oven i den børnecheck, forældrene modtager i januar, der er landet.

Beløbet er 660 kroner ekstra per barn og altså 330 kroner ekstra på hver forælders konto per barn.

Udbetaling Danmark beskriver det på følgende måde i en mail til B.T.

»Du kan få op til 660 kroner pr barn, men beløbet afhænger af din situation. Beløbet bliver for eksempel mindre, hvis du deler ydelsen med den anden forælder, da I så vil få en halvdel hver.«

»Dit barns alder har også betydning. Er dit barn under 15 år, får du en højere ydelse én gang den 20. januar. Er dit barn 15 år eller over, bliver det højere beløb delt over tre måneder – det vil sige den 20. januar, 20. februar og 20. marts.«

Det gælder dog kun børnepenge i januar, som det ser ud nu. Til april vil beløbet være det samme som tidligere.

Ud over den nævnte inflationshjælp, er der også et andet tiltag, som har været gældende siden starten af januar.

For at imødegå de store prisstigninger, der har været på energi, er elafgiften midlertidigt sænket fra 69,7 øre per kWh til 0,8 øre per kWh de første seks måneder af 2023.

Bruger din husstand 4.000 kWh om året – som er gennemsnitsforbruget for en familie – kommer du til at spare 290 kroner om måneden til og med juni, har Danske Bank tidligere regnet sig frem til.