Kvinder skal aftjene værnepligt, mener et politisk flertal i Folketinget, og kvinder er i overtal, når der optages studerende på Danmarks universiteter.

På mange områder er der ligestilling i Danmark, men når det kommer til lighed i mænd og kvinders kontante formuer, sakker kvinderne stadig gevaldigt agterud.

»Der er ingen tvivl om, at mændene bare sidder tungere på formuerne og ikke mindst de helt store formuer. Dermed er vi ikke i nærheden af en 50/50-fordeling,« siger Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom og chefanalytiker i Danske Bank, til Børsen.

Børsen har fået lavet et særtræk i Danmarks Statistiks formueregister.

Privatøkonom hos Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen.
Privatøkonom hos Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen. Foto: Søren Bidstrup
Vis mere

I opgørelsen har Danmarks Statistik opdelt formuende danskere i grupper med formuer på over henholdsvis 2,5,10, 25 og 50 millioner kroner. Formuerne er opgjort eksklusive ejendomme og biler.

Og tallene taler deres tydelige sprog:

Kvinder udgjorde i 2021 kun 38 procent af gruppen af personer med en formue på to-fem millioner kroner, mens mænd udgjorde 62 procent af gruppen.

Forskellen mellem mænd og kvinder stiger i takt med formuernes størrelse, viser opgørelsen.

Kvinder udgjorde eksempelvis kun 31,5 procent af gruppen med formuer på fem-ti millioner kroner og blot 27,6 procent af gruppen med formuer på 25-50 millioner kroner.

Hovedforklaringen på den store ulighed i formue er ifølge Louise Aggerstrøm Hansen, at mænd i kraft af deres jobvalg tjener flere penge end kvinder. Kvinder tager blandt andet mere barsel og er oftere på deltid, påpeger bankøkonomen.

Samtidig er mænd mere risikovillige, når de investerer, og får derfor gennemsnitligt et større afkast på deres investeringer end kvinder.

Den finansielle formue i Danmarks Statistiks opgørelse dækker over kontante indestående i banker, obligationer, aktier, medarbejderaktier, andele i investeringsfonde, pantebreve i depot. Unoterede aktier, ejendomme og biler tæller ikke med i opgørelsen.