For kort tid siden skulle du betale banken for at have dine penge stående på en konto.

Nu kan en retssag være en bombe under de negative renter.

Forbrugerombudsmanden Christina Toftegaard Nielsen er således klar til at hive Jyske Bank – som var den første til at opkræve de omdiskuterede negative renter af privatkunderne herhjemme – i retten. Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse

Retssagen har været undervejs længe, og formålet er at fastslå, om det var lovligt, da bankerne fra 2019 til 2022 opkrævede privatkunderne negative renter.

»Det er en principiel og en vigtig sag. Mange har betalt negative renter over en lang periode,« siger Morten Bruun Pedersen, cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, til Finans.

Tvisten drejer sig især om ét centralt spørgsmål:

Var de negative renter et gebyr eller en rente?

Ifølge Forbrugerombudsmanden var det et gebyr, som kunderne blev pålagt. Og i så fald var det i strid med loven. Finanstilsynet, som blandt andet fører tilsyn med bankerne, er uenig og mener, at der var tale om en rente, og ikke et gebyr.

Sagen kan få stor betydning.

Da Christina Toftegaard Nielsen informerede Jyske Bank om stævningen sidste efterår, lod hun forstå, at hun vil kræve, at banken tilbagebetaler opkrævede negative renter til kunderne fra konti, hvor kunden ikke havde mulighed for at hæve deres penge.

Det gælder eksempelvis for børne- og pensionsopsparingskonti.

Forbrugerombudsmanden oplyste ifølge Finans ved samme lejlighed, at hun vil kræve tilbagebetaling af opkrævede negative renter på almindelige indlånskonti – dog modregnet et 'rimeligt gebyr'.

»Ifølge lovgivningen har alle ret til nogle særligt enkle former for lønkonti, så man kan modtage sin løn og betale sine regninger. Efter vores opfattelse følger det af denne lovgivning, at bankerne ikke kunne opkræve negative renter for indlån på sådanne konti, men kun opkræve betaling af rimelige gebyrer. Det spørgsmål anmoder vi derfor også domstolene om at vurdere,« siger Christina Toftegaard Nielsen i pressemeddelelsen.

Taber Jyske Bank sagen kan andre banker få lignende sager på nakken for at have opkrævet negative renter.