Det er med smil på læben og fremstrakt hånd, at erhvervsminister Morten Bødskov (S) torsdag middag tager imod B.T. på sit ministerkontor i Slotsholmsgade, ikke langt fra Christiansborg.

Vi er blevet inviteret, fordi Morten Bødskov har et klart budskab til bankerne og ikke mindst danskerne.

Et budskab, han har været ude med i forskellige medier den seneste tid, men som han føler så meget for, at han meget gerne gentager det igen og igen.

Vi sætter os til rette, sætter kamera og udstyr op, og så er erhvervsministeren i gang.

»Jeg er kritisk over for den måde, bankerne har drevet deres rentepolitik,« siger Morten Bødskov:

»Når man ser, hvad bankerne har haft af renter på lån, så har de ligget højt. Samtidig har bankerne fået ret gode renter hos Nationalbanken på de indeståender, de har haft. Men det er ikke kommet almindelige danskere til gode, som jo også har penge stående i bankerne. Det har alt for længe ligget på nul.«

Morten Bødskov anerkender, at nogle banker er begyndt at hæve indlånsrenten.

Han mener dog, at forskellen mellem renter på indlån og udlån fortsat er så markant, at han har bedt Finanstilsynet undersøge, om bankerne har fulgt deres rådgivnings- og vejledningspligt, der blandt andet skal sikre, at forbrugerne får rådgivning om de mest fordelagtige produkter.

Da B.T. spørger ministeren ind til, hvorfor han tror, bankerne har været en del hurtigere, når det gælder om at hæve udlånsrenten i forhold til indlånsrenten, svarer han kontant.

»Der er ingen tvivl om, at bankerne har tjent rigtig gode penge på det her. De har det største overskud siden 2005. Det tænker de selvfølgelig også på. Men de skal også tænke på, at de er en helt central del af vores hverdag. Og derfor har de en helt særlig forpligtigelse.«

Banksektoren har reageret på Morten Bødskovs kritik ved at påpege, at bankerne ikke har større overskud end mange andre brancher i Danmark, og at konkurrencen mellem bankerne i Danmark er stærkere end i sammenlignelige lande i Europa.

Og så har budskabet været, at kritikken af bankerne simpelthen har taget overhånd.

Materiale fra Erhversministeriet som viser, hvordan danskerne har fået deres penge forrentet - og hvordan bankerne har fået indestående forrentet hos Nationalbanken
Materiale fra Erhversministeriet som viser, hvordan danskerne har fået deres penge forrentet - og hvordan bankerne har fået indestående forrentet hos Nationalbanken Foto: Niels Philip Kjeldsen
Vis mere

»Jeg ved ikke, om de er specielt udsatte. De får den kritik, fordi de spiller så stor en rolle i almindelige familiers liv. Derfor skal de jo kunne tåle mosten. De skal tåle, at der stilles spørgsmålstegn,« siger Morten Bødskov:

»Det er helt rimeligt, at de spørges ind til, hvorfor der er så stor forskel på den rente, vi får, når vi skal låne til en bil eller et hus, når renten på vores indeståender er så meget lavere. Jeg synes helt klart, der er et misforhold.«

En af årsagerne til, at bankerne ikke har hævet indlånsrenterne hurtigere, er, at konkurrencen i sektoren »kunne være stærkere«, mener Morten Bødskov.

Og her peger han blandt andet på kunderne som del af årsagen. En ting er, at en undersøgelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser, at kun fem procent af danskerne har skiftet bank det seneste år.

Noget andet er, at danskerne måske ikke går kritisk nok til værks, siger Morten Bødskov. 

»Rigtig mange danskere undlader at stille de relevante spørgsmål: Hvorfor betaler jeg den her rente? Hvorfor betaler jeg de her gebyrer? Man kan afsøge markedet lidt. Der findes jo allerede værktøjer, man kan benytte,« siger Morten Bødskov:

»Men det første er, at man skal stille spørgsmålene. Når du får en årsopgørelse fra banken, kan du jo ringe derned og spørge ind og stille kritiske spørgsmål. Hvorfor skal jeg betale det her? Og så kan man jo ringe til en anden bank og spørge dem ind til de samme produkter.«

Har du nogensinde selv skiftet bank? Stiller du selv spørgsmål?

»Ja, det har jeg gjort. Selvfølgelig udfordrer jeg det. Jeg har ikke skiftet bank. Jeg er udmærket tilfreds med min bank. Men det betyder ikke, at jeg ikke udfordrer dem. Man skal huske - kan man få det billigere, er der flere penge til en ferie eller en god bøf i weekenden.«

En anden indvending, bankerne er kommet med, er, at en del af indtægterne fra renter og gebyrer går til at finansiere de reguleringer, bankerne er blevet pålagt politisk – eksempelvis tiltag mod hvidvask.

Med andre ord: Politikerne selv har været med til at gøre det dyrere at drive bank og dermed også at være bankkunde.

De mange indvendinger giver Morten Bødskov dog ikke specielt meget for.

»Jeg synes, de er lidt lange i spyttet for at sige det, som det er. Det, at der sker noget på renten lige nu, er jo godt. Og jeg tror, at den debat, jeg selv har været med til at starte, har bidraget til den bevægelse,« siger Morten Bødskov:

»Men det, der reelt rykker, er, at man stiller spørgsmål til sin bank.«

Spørgsmålet er så: Er det lidt opportunistisk, at en minister som Morten Bødskov udpeger bankerne som skurk efter en lang periode, hvor mange danskere har været ramt af stigende renter?

»Der er ikke nogen, der udpeger nogen som skurk. Når man spiller en nøglerolle i alle familiers liv, skal man kunne tåle det her. Jeg er glad for, at bankerne nu giver mere i rente på de indeståender, de har. Man skal være glad for den debat, der er. Og man skal kunne tåle den,« siger Morten Bødskov.

Så hvad er det egentlig, ministeren vil gøre for at få mere favorable renter til danskerne?

»Jeg entrerer i en debat. Og jeg er overbevist om, at den debat her har været med til at rykke, at flere banker har hævet indlånsrenten. Men det, vi skal spørge om, det er: Hvorfor er der så stor forskel? Så vi fortsætter debatten. Og vi glæder os over, at den allerede har virket.«