Danskere, der rejser mere end 25 kilometer til deres arbejde, vil i 2020 opleve et fald i deres befordringsfradrag.

Det fremgår af en meddelelse udsendt af Skatterådet, der i dag har fastsat satserne for kørselsfradraget og befordringsgodtgørelsen for 2020. Kørselsfradraget blev i 2018 brugt af omkring 1,1 mio. skatteydere.

'Satserne for både kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse kommer til at falde en smule næste år. Det skyldes, at benzinpriserne forventes at blive lavere i 2020, og at bilerne fortsat kører længere på literen. Hertil kommer et fald i udgifterne til bilforsikringer,' udtaler Hanne Søgaard Hansen, der er formand for Skatterådet, i pressemeddelelsen.

Satsen for kørsel mellem 25-120 km falder fra 1,98 kr. til 1,96 kr. per kilometer, mens satsen for kørsel over 120 kilometer falder fra 1,99 kroner til 1,98 per kilometer.

Den skattefri befordringsgodtgørelse for de første 20.000 km. i egen bil falder fra 3,56 kr. til 3,52 kr. per kilometer. For kørsel over 20.000 km falder befordringsfradraget fra 1,98 til 1,96 kroner per kilometer.

Ifølge Karsten Engmann Jensen, der er økonom og stifter af rådgivningsvirksomheden Pengeministeriet, bliver privatbillisterne begunstiget af de satser.

»Man har begunstiget bilisterne og især ejere af nye biler, der kører længere på literen. Dem, der bliver forbigået, er cyklister og dem der benytter offentlig transport. Tilmed er de nænsomme ved billisterne, for de sætter en benzinpris, der er højere end den, vi ser på standerne,« siger han

Han opsætter et regnesstykke, hvor man har 40 km til arbejde. Hvor fradraget hidtil har været 7.128 kr. om året, vil det i med de nye satser i 2020 falde til 7.056 kr. om året.

For billisterne vil dette blive udlignet af bedre biler og lavere benzinpriser, men til tog og busfolket er det et rent tab.

Fradraget for at cykle er opjusteret med 1 øre pr. kilometer, sådan at det i dag giver 0,54 øre i fradrag pr. kørte kilomener.

Det betyder ifølge Karsten Engmann Jensen, at man med syv kilometer til arbejde kan få et årligt fradrag på 1.814 kr. for at tage cyklen.

Du kan læse mere om de ændrede satser her.