Ordkrigen mellem erhvervsminister Simon Kollerup og den finansielle sektor fik tirsdag et nøk op på konflikttrappen.

Her forholdt Jyske Banks direktør, Anders Dam, sig til ministerens opfordring til, at bankerne holder op med at sænke grænsen for, hvornår kunderne skal betale negative renter, ligesom han svarede på ministerens anklage om, at bankerne opfører sig grådigt.

I et interview med Børsen sagde Anders Dam, at Simon Kollerup udmærket godt ved, at banksektoren slet ikke må tale sammen om prissætning, og stemplede Kollerups udtalelser som 'usaglige'.

»Det er deciderede ulovligheder, man opfordrer til, hvis vi skal koordinere priser og mængder. Det er en personlig vurdering, men jeg synes, at det er usagligt, at man kaster sig over en branche, som har et produkt, der giver et underskud – at kalde det grådighed, at man forsøger at rette op på det. Det gør man ikke over for andre brancher,« sagde Anders Dam til Børsen.

Anders Dam, ordførende direktør i Jyske Bank.
Anders Dam, ordførende direktør i Jyske Bank. Foto: Thomas Lekfeldt
Vis mere

Med underskud henviser Anders Dam til, at bankerne selv betaler negative renter for at have penge stående i Nationalbanken, og at det er den udgift, man har sendt videre ud til kunderne ved at opkræve negative renter af indeståender over en vis beløbsgrænse.

Over for Finans sagde Anders Dam, at det har været 'ubehageligt' at følge en debat, hvor hele banksektoren er blevet kritiseret.

Han forklarer de negative renter for privatkunder med, at Jyske Banks forrentning af egenkapitalen sidste år var alt for lav.

»Det skyldes, at finanssektoren er underlagt enorme kapitalkrav, lønsumsafgift, diverse restriktioner og en Arneskat, som samlet set presser indtjeningen. Vi bliver nødt til at gøre noget, også hvis vi skal have tilstrækkelig med kapital til at modstå kommende kriser,« sagde Anders Dam til Finans.

Over for B.T. afviser Erhvervsministeriet, at ministeren har opfordret til ulovligheder.

I en skriftlig kommentar lyder det:

»Ministeren mødes jævnligt med brancheorganisationer for at drøfte aktuelle emner og problemstillinger af bred samfundsmæssig relevans. Det er i dette lys, at ministerens møde med Finans Danmark om negative renter i sidste uge skal ses. Mødet omhandlede således en generel diskussion af markedsudviklingen.«