Til sommer sker det.

Så vil først Den Europæiske Centralbank (ECB) og siden Nationalbanken herhjemme igen sætte renten ned.

Det spår Danske Bank i en ny prognose.

»Det er vores forventning, at Nationalbanken også vil følge en til en med de rentenedsættelser fra ECB, vi forventer fra juni 2024 og frem,« lyder det fra cheføkonom Las Olsen og chefanalytiker Bjørn Tangaa Sillemann:

»Usikkerheden er selvfølgelig meget stor, men vores prognose er en udlånsrente fra Nationalbanken på lige under to procent ved udgangen af 2025.«

Det var i juli sidste år, at Den Europæiske Centralbank for første gang siden 2011 hævede renten (fra minus 0,5 procent).

Og renten er i alt røget i vejret ti gange siden, indtil ECB i oktober valgte at fastholde den på fire procent

Nationalbanken har mere eller mindre fulgt slavisk med i samme tempo.

»Mens ECB har sat renten op med 4,5 procentpoint siden sommeren 2022, har Nationalbanken nøjedes med 4,2 procentpoint,« som Danske Bank skriver i sin prognose.

Konsekvenserne har været, at »boligejere med variabelt forrentede realkreditlån gradvist har oplevet en højere og højere rente«, som det lyder fra pengeinstituttet.

Forventningerne om en snarlig rentenedsættelse er i den seneste tid taget til, efterhånden som inflationen er faldet i Europa de seneste måneder.

Både i eurozonen og i Danmark.

Men Danske Bank mener altså, at der vil gå små seks måneder, inden det sker.

»Vi mener, at det er gået lige hurtigt nok med de forventninger, og at der formentlig går et halvt års tid, før rentenedsættelserne kommer i gang, blandt andet fordi der stadig er risiko for nyt opsving i inflationen,« skriver Las Olsen i en kommentar.