»Der er rigtig mange detailkæder, som ånder lettet op over det her.«

Detailekspert Bruno Christensen er ikke i tvivl, da B.T. mandag middag ringer ham op og præsenterer ham for resultatet af den undersøgelse, der gennem flere år har været i gang omkring 'reklamer nej tak'-ordningen.

Her har spørgsmålet været, om det giver mening af erstattet ‘nej tak’ med ‘ja tak’, så landets husstande aktivt skal gå ind og tilvælge at få trykte reklamer i postkassen frem for at fravælge dem med den nuværende ‘nej tak’-ordning.

Erhvervsministeriet har offentliggjort, at man ikke laver om på den nuværende ordning, da det vil ramme små erhvervsdrivende alt for hårdt.

»Det er en vurdering, jeg er enig i. Tilbudsaviserne er enormt vigtige for rigtig mange erhvervsdrivende i forhold til at komme i kontakt med danskerne,« siger Bruno Christensen:

»Det ville have enorme konsekvenser, hvis den nuværende model blev lavet om. Så det vil helt klart være en lettelse for en del detailkæder.«

I en pressemeddelelse, som Erhvervsministeriet har udsendt, udtaler Erhvervsminister Morten Bødskov (S) blandt andet:

»Det er vigtigt, at Danmark hænger sammen. Og det handler blandt andet om gode indkøbsmuligheder i landdistrikterne. Det er Nej-tak-ordningen med til at støtte op om. For den giver mindre butikker muligheden for at forblive synlige og komme ud med deres tilbud til lokalmiljøet,« siger Morten Bødskov:

»Vi skal skabe de bedste vilkår for at drive forretning i hele landet. Derfor holder vi fast i Nej-tak-ordningen og støtter på den måde sammenhængskraften og fællesskabet på tværs af landet.«

Af samme pressemeddelelse fremgår det, at regeringen har valgt at fastholde den nuværende ordning, »da de forventede miljømæssige fordele ved en Ja-tak-ordning ikke opvejer ulemperne.«

Derudover mener Erhvervsministeriet, at der er en risiko for, at en eventuel omlægning af ‘nej tak’- til ‘ja tak’-ordning ikke vil blive godkendt i EU-regi.