Hvis vinteren bliver kold, ser Europa ind i et frygteligt scenario: Rationering af gas.

Det er vurderingen hos Nykredit Markets, der lige nu vurderer, at sandsynligheden for, at gas vil blive rationeret i Europa i den kommende vinter, er 'høj'.

»En gradvis forværring af forsyningssituationen i Europa gør gasrationering til vinter mere og mere sandsynlig,« skriver Nykredit Markets således i en briefing.

Man konstaterer, at den russiske leverance af gas i de seneste mange måneder er gået ned, og senest har Rusland annonceret, at der nu bliver lukket for den vigtige gasrørledning Nord Stream 1.

»Det betyder, at europæerne kan havne i en vinter, hvor der ikke er gas nok, navnlig hvis vinteren bliver kold,« spår cheføkonom Palle Sørensen og senioranalytiker Frederik Romedahl Poulsen.

Man vurderer nemlig, at de næsten fyldte gaslagre rundt omkring i Europa ikke vil slå til. I lande som Spanien, Belgien og Portugal har man således ikke gas til en måneds forbrug i vintermånederne.

En stor joker til vinter bliver imidlertid, hvordan Europa reagerer på de stigende priser og det manglende udbud.

»Der er flere indikationer på, at de høje priser, vi så gennem efteråret og frem til starten af juni måned, har fået virksomheder og husholdninger til at skrue ned for gasforbruget,« noterer Nykredit Markets sig.

Det er imidlertid langtfra sikkert, at det alene kan nedbringe forbruget tilstrækkeligt.

»Det kan være mere udfordrende at reducere gasforbruget i vintermånederne end hen over sommeren, da naturgassen i stort omfang bruges til opvarmning hen over vinteren, og der formentlig er grænser for, hvor meget europæerne kan skrue ned for termostaterne,« konstaterer man.

Palle Sørensen understreger, at gasrationering i første omgang er noget, som vil gå ud over industrien.

»For den almindelige forbruger er det ikke nødvendigvis det helt store, man kommer til at mærke. Der vil være tale om lukninger af industrivirksomheder på europæisk plan,« siger Palle Sørensen.

»Vi forventer, at man vil begynde at rationere gas længe før, at man løber tør, så folk kan godt varme deres hus op. Det rammer ikke den almindelige dansker, med mindre man selvfølgelig er ansat i en  af de virksomheder, som bliver lukket ned,« forklarer han.

»Men det er klart, at rationering og nedlukning vil være et ret markant negativt stød til den europæiske økonomi,« understreger Palle Sørensen.