Lyt til artiklen

Foran Marienborg udskrev statsministeren onsdag Folketingsvalg, og her talte hun til en helt bestemt gruppe danskere, som hun ikke ville glemme i valgkampen.

»…dig, der ikke tør gå ned i vaskekælderen på grund af nogle utilpassede unge, som forpester din hverdag,« sagde hun.

B.T. har derfor sat sig for at trykteste, hvor alvorligt problemet egentlig er. I sin tale kunne Mette Frederiksen meget vel have haft beboerne på Storegårdsvej i Brønshøj i tankerne. Området har været plaget af kriminalitet, og de almene boliger har for et halvt år siden også meldt om problemer med en gruppe unge i netop vaskekælderen.

Hen af eftermiddagen fortalte ti beboere over telefonen om deres erfaringer. Langt de fleste føler sig »overhovedet ikke« utrygge. Men det gjorde 81-årige Birgit Ellen Guzek for et halvt år siden.

Hvad gjorde dig utryg?

»Der sad ofte fire-fem unge dernede. De tissede, spiste og ødelagde ting.«

De unge mennesker ødelagde blandt andet Birgits rollator, fordi de sad på den og legede med den.

»De sagde ikke noget, men det var utrygt at komme derned, når der stod i sådan en gruppe.«

Siden har boligforeningen haft flere møder om problemerne, som nu lader til at være forsvundet sammen med gruppen af unge.

Hvis du skulle gå derned nu, ville du så være tryg?

»Ja, det tror jeg nok, jeg ville.«

På Storegårdsvej bor også 33-årige Diana Kristensen. Hun fortæller, at de unge røg hash i kælderen, hvilket var irriterende, men det forstyrrede hende ikke.

Er du utryg ved at gå i kælderen nu?

»Ikke på grund af de unge, men som kvinde er man altid lidt bange for at gå derned om natten.«

En anden nabo i boligforeningen ønsker ikke sit navn i avisen, men hun ser sig som en af de utrygge danskere, som statsministeren talte om.

»Ja, jo. Det med kældrene genkender jeg. Det er fordi, at unge mennesker har opholdt sig dernede.«

Har der været nogle ubehagelige episoder med dem?

»Nej, det er bare ufedt, at nogen hænger ud dernede og kører rundt på de ældre og handicappedes elscootere,« siger den 48-årige kvinde.

»Men jeg er også en ekstrem kylling.«

Boligafdelingen på Storegårdsvej hører under landets største almene boligforening, AAB, hvor Christian Høgsbro er direktør. Han nævner også episoder med hashsalg og utryghed i en anden afdeling i København.

»Hvis der er mørkt, og nogle uønskede render rundt dernede, så øger det den utryghed,« siger Christian Høgsbro.

Langt de fleste mennesker føler sig dog trygge, der hvor de bor. Det viser tal for sidste år i en Tryghedsundersøgelse fra Justitsministeriet. Ifølge undersøgelsen føler 70 procent af beboerne i særligt udsatte boligområder sig trygge - og tallet har ligget stabilt de seneste år.

Boligforeningen AAB har indsamlet viden om emnet i rapporten 'Kældre – Hvad ved vi egentlig om tryghedsskabelse og kriminalitetsbekæmpelse i kældre i den almene sektor?' I flere boligforeninger er problemer med utryghed blevet løst med videoovervågning og bedre adgangskontrol til ejendommene, siger Christian Høgsbro fra AAB.

Det er ikke noget, han ser som et problem på nationalt plan. Han vurderer, at beboerne og bygningsejerne fint selv finder løsninger.

B.T. har spurgt Socialdemokratiet, hvem Mette Frederiksen henviser til i sin tale om utryghed i vaskekældre. Partiet er ikke vendt tilbage før deadline.

Læs alt om Folketingsvalget her.